VFR

Verenigings Fok Reglement goedgekeurd!

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, de overkoepelende organisatie voor de rasverenigingen in Nederland, heeft de VDH, de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden, laten weten dat het ingediende Verenigings Fok Reglement (VFR) is goedgekeurd. Hiermede is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de fokkerij van nog steeds één van de meest populaire hondenrassen in Nederland.

Het VFR kan door elke rasvereniging ingediend worden en daarbij wordt gebruik gemaakt van een format welke door de Raad is opgesteld en waarbij basisvoorwaarden worden gesteld aan gezondheid en welzijn van de fokkerij van rashonden. Elke vereniging kan daaraan toevoegen voorwaarden die zij stelt bij de fokkerij binnen het specifieke ras. Dit is meestal een verzwaring van de eisen om tot de fokkerij toegelaten te worden. Zo zijn er verplichte screeningsonderzoeken voor genetische aandoeningen maar de VDH stelt ook eisen aan de totale fokgeschiktheid van haar fokdieren. Zo hanteert zij als verplichting voor de fokkerij op het hoogste niveau de Fokgeschiktheidskeuring. Alleen al om daaraan deel te mogen nemen moeten de honden voldoen aan een bewijs van met goed gevolg onderzocht te zijn op heup- en elleboogdysplasie, moeten zij met succes een examen Uithoudingvermogen afgelegd hebben (20 km) naast de fiets lopen), moeten ze het diploma Verkeerszekere Hond behaald hebben alsmede het africhtingscertificaat IPO-1 of hoger. Tevens is vereist een minimale kwalificatie Goed, behaald op een clubmatch, georganiseerd door de VDH met als keurmeester een door de rasvereniging erkende rasspecialist.

Hoogstaand materiaal
Een behoorlijk zwaar eisenpakket en dan moet de hond ook nog voldoen aan alle eisen gesteld op de Fokgeschiktheidskeuring. Zoals bij alle evenementen van deze rasvereniging moet daarbij steeds het karakter boven elke twijfel verheven zijn: bij twijfel of geheel niet voldoen aan de karakterproef, volgt afkeur.
Zo zijn Duitse Herdershonden met een toegekende Keurklasse gekwalificeerd als hoogstaand fokmateriaal. Natuurlijk zijn het levende wezens met een complex en variabel genenpakket in zich, waardoor de wijze van vererving nooit met zekerheid te voorspellen is. Dat fokken met aldus aangekeurde dieren tot verbetering kan leiden wordt bewezen door o.a. de progressie die geboekt is in de bestrijding van de alom bekende skeletafwijking Heupdysplasie (HD).
Het behalen van een Keurklasse is toegevoegd aan het format VFR en aldus is het recentelijk goedgekeurde VFR een uniek document voor elk fokdier wat hier aan voldoet. De keurklassekwalificatie bestaat al decennia voor de Duitse Herdershond en is er hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor dat de Duitse Herdershond niet alleen zo’n hoog niveau op gebruiksgeschiktheid en gezondheid heeft behaald maar ook dat dit ras daardoor steeds zo populair is.

Het goedgekeurde VFR is een geweldige opsteker voor de VDH die in 2017 haar 100-jarig bestaan heeft gevierd. In het Jubileumjaar is een uniek Jubileumboek uitgegeven. Ook is er zoals elk jaar de Kampioenschapsclubmatch voor de meer professionele exposanten en topfokkers. Ook daar verwacht men deelnemers uit vele landen.
Vanzelfsprekend krijgen ook de sportieve kanten van de Duitse Herdershond alle aandacht. Het razend populaire Agility, een sportief samenspel tussen baas en hond zal volop in de belangstelling staan. Maar ook nu al is de VDH erg actief met het enthousiast maken van de Jeugd om actief bezig te zijn met een Duitse Herdershond en worden nieuwe activiteiten met een Duitse Herdershond alle kansen gegeven.

VDH magazine en Facebook
Voor wie zich wil verdiepen in alles wat dit prachtige ras te bieden heeft: er wordt voor alle leden iedere tweede maand een schitterend magazine uitgegeven, er is een website: www.vdh.nl en de VDH is ook op Facebook te vinden.
Kortom, deze rasvereniging bruist als bijna 100-jarige als nooit tevoren en de goedkeuring van het VFR is een mooie pluim op de hoed en een goede stimulans voor alle liefhebbers van het ras. Tevens een geweldig compliment voor alle moeite die de fokkers van de Duitse Herdershond zich getroosten om een goed product te leveren.

VFR

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail