Algemene info

De basisprincipes van de opvoeding zijn: Beloon goed gedrag, negeer ongewenst gedrag

Nadat de pup goed is opgevoed en uitgegroeid is tot een volwassen hond kun je ervoor kiezen een verdere opleiding met je hond te gaan volgen. Binnen de VDH bestaan er opleidingen op verschillende terreinen.

Examens
Om aan examens, wedstrijden en kampioenschappen van de VDH te kunnen deelnemen, moet eerst het examen verkeerszekere hond (VZH) met goed gevolg afgelegd zijn. De minimum leeftijd voor dit examen bedraagt vijftien maanden. Er wordt gekeken naar de handelbaarheid van de hond in het moderne stadsverkeer, waarbij vooral het sociale gedrag van de hond belangrijk is. Het examen is verdeeld in twee stukken.
Het gehoorzaamheidsgedeelte wordt op het trainingsveld afgenomen. Slaagt men hiervoor dan kan men deelnemen aan het gedeelte dat op de openbare weg wordt afgenomen. Hier wordt het gedrag van de hond tegenover passerende voetgangers, achteropkomende fietsers, een voorbijlopende hond e.d. beoordeeld.

Africhtingsexamens
De VDH kent een aantal africhtingexamens:
IGP (verdedigingshond), SpH (speurhond) en G&G (gedrag en gehoorzaamheid). Binnen de IGP en SpH programma’s bestaan verschillende niveaus. In het VDH- examenreglement zijn de eisen en de richtlijnen van deze examens nauwkeurig omschreven.

Er worden in het IGP programma drie onderdelen onderscheiden; afdeling A (speuren), B (gehoorzaamheid) en C (pakwerk). Het G&G programma is een gehoorzaamheidprogramma dat iets afwijkt van het IGP programma, afdeling B.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de exacte inhoud van al deze programma’s, is het aan te bevelen een VDH-examenreglement aan te schaffen.

Deelcertificaten
Ook is het mogelijk om deelcertificaten te behalen. Dit zijn examenvormen waarbij men examen af kan leggen in één of meer onderdelen van het IGP examenprogramma. Als je hond goed is in het speuren, maar nog niet helemaal klaar is voor het onderdeel gehoorzaamheid en/of manwerk, kun je op dit onderdeel alvast examen doen. Om voor een IGP diploma in aanmerking te komen moet je echter alle drie de onderdelen, speuren, appel en manwerk op één dag afwerken. Het deelcertificaat kan je echter een stimulans geven om door te gaan.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail