Inloggen

Algemene info

img
img
img
De basisprincipes van de opvoeding zijn: Beloon goed gedrag, negeer ongewenst gedrag

Nadat de pup goed is opgevoed en
uitgegroeid is tot een volwassen hond kun je
ervoor kiezen een verdere opleiding met je
hond te gaan volgen. Binnen de VDH bestaan
er opleidingen op verschillende terreinen.

Examens
Om aan examens, wedstrijden en
kampioenschappen van de VDH te kunnen
deelnemen, moet eerst het examen
verkeerszekere hond (VZH) met goed gevolg
afgelegd zijn. De minimum leeftijd voor dit
examen bedraagt vijftien maanden. Er wordt
gekeken naar de handelbaarheid van de
hond in het moderne stadsverkeer, waarbij
vooral het sociale gedrag van de hond
belangrijk is. Het examen is verdeeld in twee
stukken.
Het gehoorzaamheidsgedeelte wordt op het trainingsveld afgenomen. Slaagt men hiervoor dan kan
men deelnemen aan het gedeelte dat op de openbare weg wordt afgenomen. Hier wordt het gedrag
van de hond tegenover passerende voetgangers, achteropkomende fietsers, een voorbijlopende
hond e.d. beoordeeld.

Africhtingsexamens
De VDH kent een aantal africhtingexamens:
IGP (verdedigingshond), SpH (speurhond) en G&G (gedrag en gehoorzaamheid). Binnen de IGP en
SpH programma’s bestaan verschillende niveaus. In het VDH- examenreglement zijn de eisen en de
richtlijnen van deze examens nauwkeurig omschreven.

Er worden in het IGP programma drie onderdelen onderscheiden; afdeling A (speuren), B
(gehoorzaamheid) en C (pakwerk). Het G&G programma is een gehoorzaamheidprogramma dat iets
afwijkt van het IGP programma, afdeling B.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de exacte inhoud van al
deze programma’s, is het aan te bevelen een
VDH-examenreglement aan te schaffen.

Deelcertificaten
Ook is het mogelijk om deelcertificaten te behalen. Dit zijn
examenvormen waarbij men examen af kan leggen in één of
meer onderdelen van het IGP examenprogramma. Als je
hond goed is in het speuren, maar nog niet helemaal klaar is
voor het onderdeel gehoorzaamheid en/of manwerk, kun je
op dit onderdeel alvast examen doen. Om voor een IGP
diploma in aanmerking te komen moet je echter alle drie de
onderdelen, speuren, appel en manwerk op één dag
afwerken. Het deelcertificaat kan je echter een stimulans
geven om door te gaan.