Algemene info

img
img
img
De basisprincipes van de opvoeding zijn: Beloon goed gedrag, negeer ongewenst gedrag

Nadat de pup goed is opgevoed en
uitgegroeid is tot een volwassen hond
kun je ervoor kiezen een verdere
opleiding met je hond te gaan volgen.
Binnen de VDH bestaan er opleidingen
op verschillende terreinen.

Examens
Om aan examens, wedstrijden en
kampioenschappen van de VDH te
kunnen deelnemen, moet eerst het examen verkeerszekere hond (VZH) met goed gevolg
afgelegd zijn. De minimum leeftijd voor dit examen bedraagt vijftien maanden. Er wordt
gekeken naar de handelbaarheid van de hond in het moderne stadsverkeer, waarbij vooral
het sociale gedrag van de hond belangrijk is. Het examen is verdeeld in twee stukken.
Het gehoorzaamheidsgedeelte wordt op het trainingsveld afgenomen. Slaagt men hiervoor
dan kan men deelnemen aan het gedeelte dat op de openbare weg wordt afgenomen. Hier
wordt het gedrag van de hond tegenover passerende voetgangers, achteropkomende
fietsers, een voorbijlopende hond e.d. beoordeeld.

Africhtingsexamens
De VDH kent een aantal africhtingexamens:
 IPO (verdedigingshond), SpH (speurhond) en G&G
(gedrag en gehoorzaamheid). Binnen de IPO en
SpH programma’s bestaan verschillende niveaus.
In het VDH- examenreglement zijn de eisen en de
richtlijnen van deze examens nauwkeurig
omschreven.

Er worden in het IPO programma drie onderdelen
onderscheiden; afdeling A (speuren), B
(gehoorzaamheid) en C (pakwerk). Het G&G
programma is een gehoorzaamheidprogramma
dat iets afwijkt van het IPO programma, afdeling B.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de exacte
inhoud van al deze programma’s, is het aan te
bevelen een VDH-examenreglement aan te schaffen.

Deelcertificaten
Ook is het mogelijk om deelcertificaten te behalen. Dit zijn examenvormen waarbij men
examen af kan leggen in één of meer onderdelen van het IPO examenprogramma. Als je
hond goed is in het speuren, maar nog niet helemaal klaar is voor het onderdeel
gehoorzaamheid en/of
manwerk, kun je op dit
onderdeel alvast examen
doen. Om voor een IPO
diploma in aanmerking te
komen moet je echter alle
drie de onderdelen,
speuren, appel en
manwerk op één dag
afwerken. Het
deelcertificaat kan je echter
een stimulans geven om
door te gaan.