Overschrijven provincie

  • Home
  • Overschrijven provincie
Deze voorschriften hebben betrekking op die personen die zich willen laten overschrijven van de ene naar de andere provinciale afdeling.  

Voor overschrijving dient één of meerdere van onderstaande belangen te worden aangetoond:
  • A. Het lid moet op zijn minst twee jaar aaneengesloten lid van zijn van een kringgroep waarnaar het wenst te worden overgeschreven.
  • B. Het betreffende lid moet zelf een verzoek tot overschrijving indienen. De kringgroep secretaris dient dit verzoek te ondersteunen middels een getekende akkoordverklaring
  • C. Wanneer één van de betrokken provinciale afdelingen een gemotiveerd bezwaar bij het Hoofdbestuur indient, dan beslist het hoofdberstuur.

Verzoek tot overschrijving

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail