Inloggen

Commissies

De commissie Fokkerij en Gezondheid (CFG) coördineert en stimuleert alle werkzaamheden van
de vereniging die rechtstreeks de kynologie betreffen. Tot de taak van de CFG behoort o.a. het
verzorgen van overzichten van alle kynologische evenementen, het publiceren van alle dek- en
geboortemeldingen, het verwerken van keurlijsten tot keurbewijzen en het samenstellen van het
keurboek. Jaarlijks wordt van alle activiteiten verslag gedaan tijdens de algemene vergadering.

De commissie Sport Africhting (CSA) coördineert en stimuleert alle werkzaamheden van de
vereniging betreffende africhting. Tot de taak van de CSA behoort o.a. het verzorgen van
overzichten van alle africhtingsevenementen. Op de algemene vergadering wordt jaarlijks verslag
gedaan van alle verrichtte werkzaamheden.

Commissie Sport Overig coördineert en stimuleert alle werkzaamheden van de vereniging
betreffende overige sporten en behendigheid. Tot een van de taken van de werkgroep
(behendigheid) behoort o.a. het verzorgen van overzichten van alle behendigheidsevenementen. Op
de algemene vergadering wordt jaarlijks verslag gedaan van alle verrichtte werkzaamheden.

Tevens organiseert men een aantal activiteiten voor de jeugd waarbij met nadruk wordt geluisterd
naar de wensen van de jeugd. Een vaste plaats in het jaarlijks programma hebben het jeugdkamp en
de jeugd kynologische dag. De jaarlijkse jeugdclubmatch is altijd zeer succesvol.

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en het uiterlijk van het maandblad van de
VDH. De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn neergelegd in het redactiestatuut. De
redactiecommissie is mede verantwoordelijk voor de inhoud en het bijhouden van de site.

De Raad Van Arbitrage houdt zich bezig met het behandelen van en het beslissen over de aan
haar voorgelegde geschillen tussen leden onderling, tussen leden en organen van de vereniging en
tussen organen van de vereniging onderling. Als onafhankelijke partij probeert deze commissie met
de betrokken partijen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is de commissie bevoegd een
bindende uitspraak te doen. De uitspraken van deze commissie worden gepubliceerd in het
maandblad.

De Werkgroep Sponsoring is onder andere verantwoordelijk voor het werven van nieuwe
sponsoren, het onderhouden van de relatie met huidige sponsoren en het organiseren van
sponsorbijeenkomsten.