Commissies

De commissie Fokkerij en Gezondheid (CFG) coördineert en stimuleert alle werkzaamheden van de vereniging die rechtstreeks de kynologie betreffen. Tot de taak van de CFG behoort o.a. het verzorgen van overzichten van alle kynologische evenementen, het publiceren van alle dek- en geboortemeldingen, het verwerken van keurlijsten tot keurbewijzen en het samenstellen van het keurboek. Jaarlijks wordt van alle activiteiten verslag gedaan tijdens de algemene vergadering.
Klik voor samenstelling

De commissie Sportafrichting (CSA)  coördineert en stimuleert alle werkzaamheden van de vereniging betreffende africhting. Tot de taak van de CSA behoort o.a. het verzorgen van overzichten van alle africhtingsevenementen. Op de algemene vergadering wordt jaarlijks verslag gedaan van alle verrichtte werkzaamheden.
Klik voor samenstelling

Commissie Sport Overig Coördineert en stimuleert alle werkzaamheden van de vereniging betreffende overige sporten en behendigheid. Op de algemene vergadering wordt jaarlijks verslag gedaan van alle verrichtte werkzaamheden.

Commissie Agility De agilty sport wint zeer sterk aan populariteit en de VDH heeft een speciale werkgroep die zeer actief is. Tot een van de taken van de werkgroep (agility) behoort o.a. het verzorgen van overzichten van alle agility evenementen.
Klik voor samenstelling

Commissie Jeugd De jeugd is steeds meer in opkomst. Veel kringgroepen begeleiden de jongeren bij het gehoorzaam maken van hun Duitse Herdershond en de jeugd ziet dit als ontspanning. Er is een jeugdcommissie in het leven geroepen die zeer actief is. Deze organiseren een aantal activiteiten voor de jeugd waarbij met nadruk wordt geluisterd naar de wensen van de jeugd. Een vaste plaats in het jaarlijks programma hebben het jeugdkamp en de Jeugd kynologische dag. De jaarlijkse jeugdclubmatch is altijd zeer succesvol.
Klik voor samenstelling

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en het uiterlijk van het magazine van de VDH.

De Raad Van Arbitrage houdt zich bezig met het behandelen van en het beslissen over de aan haar voorgelegde geschillen tussen leden onderling, tussen leden en organen van de vereniging en tussen organen van de vereniging onderling. Als onafhankelijke partij probeert deze commissie met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is de commissie bevoegd een bindende uitspraak te doen. De uitspraken van deze commissie worden gepubliceerd in het verenigingsblad.

De werkgroep Sponsoring is onder andere verantwoordelijk voor het werven van nieuwe sponsoren, het onderhouden van de relatie met huidige sponsoren en het organiseren van sponsorbijeenkomsten.
Klik voor samenstelling

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail