DISCLAIMER, PRIVACY EN COPYRIGHT


De informatie die je op deze website vindt, hebben we met veel zorg samengesteld. Toch vragen we je aandacht voor onze disclaimers, ons copyright-beleid en privacy statement. Als je onze website bezoekt – voor welke doeleinden dan ook – stem je in met het onderstaande.

disclaimer


Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website staan. Toch is het mogelijk dat er op deze website en op de websites waarnaar wij verwijzen onjuistheden en onvolkomenheden staan. De V.D.H. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan en ook niet voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.

link disclaimer


Op onze website verwijzen wij naar de websites van derden. De V.D.H. is niet verantwoordelijk voor deze sites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de links of voor de informatie die op deze websites staan. Het plaatsen van een link betekent ook niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven. Het plaatsen van een link naar de websites van derden is uitsluitend bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

privacy statement


In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij je graag hierover. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben de verwerking van je persoonsgegevens gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 122209.

Privacy Statement
 

copyright


Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van de V.D.H. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, verboden zijn, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de V.D.H. Een schriftelijk verzoek daartoe kun je richten aan secretariaat.

gebruik van foto’s en andere materialen


Wij proberen van foto's en ander materiaal zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan contact op met de webmaster
 

cookie policy


Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. De browser slaat dit bestandje op de harde schijf van je computer op. Dankzij deze cookies kunnen we je instellingen en voorkeuren onthouden. Dat is handig als je later onze website opnieuw bezoekt.

secretariaat

A.J. de Gouw
Tel: (06) 29 03 69 02
Mail

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail