Inloggen

Aanmelden lid

img
Als liefhebber van het ras de Duitse Herdershond heeft men
enorme voordelen bij het lidmaatschap van de VDH en haar
kringgroepen. Deze verengingen zijn voor de rasliefhebbers
onontbeerlijk. Het ras de Duitse Herdershond en de
organisaties daarom heen, zoals internationaal de Wereldunie
(WUSV), de oorspronkelijke vereniging in Duitsland (S.V.), de
Nederlandse rasvereniging (VDH) en de plaatselijke
VDH-kringgroepen zorgen voor een eigen identiteit en
waarborgen de belangen voor het ras.
Daarom is in Nederland - voor iedere Duitse herderman of
-vrouw - het lidmaatschap van de VDH en van één van haar
VDH kringgroepen een vanzelfsprekendheid.


BIJ DE VERENIGING VAN FOKKERS EN
LIEFHEBBERS VAN DUITSE HERDERSHONDEN (VDH)
EN HAAR KRINGGROEPEN VOEL JE JE ALS LIEFHEBBER VAN DIT RAS THUIS!

Contributie bedragen: (per jaar)
Hoofdlidmaatschap € 44,70
Buitenland € 69,20
Huisgenoot (ontvangt geen maandblad. Alleen in combinatie met een hoofdlid) € 27,75
Jeugd € 29,55
Luchtpost € 76,85
Het entreegeld voor nieuwe leden bedraagt € 15,00
Betaald u niet met een automatische incasso dan wordt het bedrag met € 4,00 verhoogd.