Inloggen

Aanmelden lid

img
WILT U ALS VDH FOKKER OF KRINGGROEP EEN LID
AANMELDEN KLIK HIER


Als liefhebber van het ras de Duitse Herdershond heeft men
enorme voordelen bij het lidmaatschap van de VDH en haar
kringgroepen. Deze verengingen zijn voor de rasliefhebbers
onontbeerlijk. Het ras de Duitse Herdershond en de
organisaties daarom heen, zoals internationaal de
Wereldunie (WUSV), de oorspronkelijke vereniging in
Duitsland (S.V.), de Nederlandse rasvereniging (VDH) en de
plaatselijke VDH-kringgroepen zorgen voor een eigen
identiteit en waarborgen de belangen voor het ras.
Daarom is in Nederland - voor iedere Duitse herderman of
-vrouw - het lidmaatschap van de VDH en van één van haar
VDH kringgroepen een vanzelfsprekendheid.


BIJ DE VERENIGING VAN FOKKERS EN LIEFHEBBERS
VAN DUITSE HERDERSHONDEN (VDH) EN HAAR
KRINGGROEPEN VOEL JE JE ALS LIEFHEBBER VAN
DIT RAS THUIS!

Contributie bedragen: (per jaar)
Hoofdlidmaatschap € 49,90
Voor hen die in de 2e helft van het jaar lid worden bedraagt de contributie € 25,00
Buitenland € 71,15
Voor hen die in de 2e helft van het jaar lid worden bedraagt de contributie € 36,00
Huisgenoot (ontvangt geen maandblad. Alleen in combinatie met een hoofdlid) € 32,60 (ook
indien zij lid worden in de loop van het jaar).
Jeugd € 34,45 (ook indien zij lid worden in de loop van het jaar).

Het entreegeld voor nieuwe leden bedraagt € 15,00
Betaald u met een automatische incasso dan ontvangt u € 4,00 korting