Inloggen

eeuwig VDH

img
Eind mei 2017 verschijnt een uniek boek over de historie van de groot-ste
rasvereniging van Nederland, de VDH (Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van
Duitse Herders-honden). In dit boek is een schat aan informatie te vinden over het
wel en wee van het ontstaan, bloei en groei van de VD H. De uitgave is voorzien
van interessante documenten en veel schitterende kleurenfoto's. Het geïl-lustreerde
boek krijgt een harde kaft.

Bestel nu met korting
Indien uw bestelling t.z.t. moet worden toegezonden bedragen de portokosten € 8,oo. Wacht met
betalen tot u een nota van ons heeft ontvan-gen. U ontvangt deze voor 1 mei 2017.

Prijs per boek bij voorintekening €  25,- (voor VDH-leden €  20,-) daarna € 30,-. Voorintekening is
mogelijk tot uiterlijk 15 april 2017.
TOP SPONSORS
  • Trophy Nederland
    Tricolor-Drukwerk
  • SP-Design
    Vos Zeildoek
  • Euro Joe
    Veeneman
SP-Design