Opleidingen

Presteren
De hondensport en zeker de wedstrijdsport draait om presteren. Ambitie om het beste uit je hond en jezelf te halen. Daarvoor heb je veel training en goede begeleiders nodig. Opleiding en bijscholing heeft een prominente plaats binnen de CSA. Zonder ervaren, gedreven en innovatief ingestelde instructeurs en pakwerkers kom je niet tot aansprekende resultaten.

Ontwikkelkansen
Het sportieve VDH kader: instructeurs, pakwerkers en spoorleggers krijgen de kans om zich te blijven ontwikkelen. Om zo hun kwaliteiten in te zetten voor de geleiders en hun honden.
De opleidingsinitiatieven, die in gang zijn gezet zoals bijscholing en terugkomdagdagen van pakwerkers, spooruitzetters en spoorleggers hebben hun nut bewezen. Het Learning by Doing weekend en de eendaagse L by D dagen hebben als doel de kwaliteit in de breedte te verhogen. Daarnaast komt het de communicatie, samenwerking en kennisdeling ten goede.
Het L by D weekend is toegankelijk voor alle VDH leden. De eendaagse L by D activiteiten, zijn meer gericht op een bepaalde doelgroep, die een specifieke vaardigheid en bepaalde kennis niveau bezitten. Hierdoor is het mogelijk bepaalde onderwerpen diepgaand te behandelen.
De opgedane kennis, moet een stimulans zijn om het geleerde en de vaardigheden toe te passen en over te brengen.
Tijdens de L by D weekenden komen verschillende africhtingsmethodes aan bod, deze zijn gratis als PDF file beschikbaar. Daarnaast zijn in de VDH shop te koop het praktijkboek africhting.

Onder downloads tref je verdere informatie aan;
  • 1. MODERNE TRAININGSMETHODE ALGEMEEN
  • 2. MODERNE TRAININGSMETHODE NEPOPO
  • 3. MODERNE TRAININGSMETHODE CLICKER
  • 4. MODERNE TRAININGSMETHODE OBIEDIENCE
  • 5. BIANCAS WAY (L by D) 2013
  • 6. VDH-EXAMEN VOOR SPOORUITZETTERS EN SPOORLEGGERS

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail