Inloggen

Opleidingen

img

De hondensport en zeker de wedstrijdsport draait om presteren. Ambitie het beste uit je hond en
jezelf te halen. Daarvoor heb je veel training en goede begeleiders nodig. Opleiding en bijscholing
heeft een prominente plaats binnen de CBA. Zonder ervaren, gedreven en innovatief ingestelde
instructeurs en pakwerkers kom je niet tot aansprekende resultaten.
Het sportieve VDH kader: instructeurs, pakwerkers en spoorleggers kansen krijgen om zich te
blijven ontwikkelen. Om zo hun kwaliteiten in te zetten voor de geleiders en hun honden.
De opleidingsinitiatieven, die ingang zijn gezet zoals bijscholing en terugkomdagdagen van
pakwerkers, spooruitzetters en spoorleggers hebben hun nut bewezen. Het Learning by Doing
weekend en de eendaagse L by D dagen hebben als doel de kwaliteit in de breedte te verhogen.
Daarnaast komt het de communicatie, samenwerking en kennisdeling ten goede.
Het L by D weekend is toegankelijk voor alle VDH leden. De eendaagse L by D activiteiten, zijn
meer gericht op een bepaalde doelgroep, die een specifieke vaardigheid en bepaalde kennis niveau
bezitten. Hierdoor is het mogelijk bepaalde onderwerpen diepgaand te behandelen.
De opgedane kennis, moet een stimulans zijn om het geleerde / vaardigheden toe te passen en over
te brengen.
Tijdens de L by D weekenden komen verschillende africhtingsmethodes aanbod, deze zijn gratis als
PDF file beschikbaar. Daarnaast zijn in de VDH shop te koop het praktijkboek africhting.

Onder downloads tref je verdere informatie aan;
1. MODERNE TRAININGSMETHODE ALGEMEEN
2. MODERNE TRAININGSMETHODE NEPOPO
3. MODERNE TRAININGSMETHODE CLICKER
4. MODERNE TRAININGSMETHODE OBIEDIENCE
5. BIANCAS WAY (L by D) 2013
6. VDH-EXAMEN VOOR SPOORUITZETTERS EN SPOORLEGGERS