Inloggen

Algemene info

img
img
img
Aan het showen van je hond gaat enige voorbereiding vooraf. Het is niet zomaar een rondje
lopen met je hond. Bij veel kringgroepen bestaat de gelegenheid om ringtraining te doen, het
voorbereidende werk voor een show. Wat het showen exact inhoudt en wat je aan je hond kunt
leren staat uitgebreid omschreven in het boek ‘De Duitse Herdershond volop in beweging’.

Jonge hondendagen
Jonge hondendagen zijn beoordelingsdagen voor jonge honden in de leeftijd van 6 tot 12
maanden. Reuen en teven zijn verdeeld in drie leeftijdsgroepen; van 4 tot 6 maanden, van 6 tot 9
maanden en van 9 tot 12
maanden. Vaak is een jonge
hondendag de eerste
kennismaking met een
evenement van de
rasvereniging. Het gaat hier
niet om ‘mooi-mooier-mooist’
maar vooral om de algehele
indruk die je hond maakt op
een ‘kenner van het ras’.

Clubmatches
Jaarlijks worden er binnen de VDH ongeveer 15 clubmatches gehouden. Op zo’n clubmatch
keuren vaak meerdere keurmeesters. Er zijn afzonderlijke klassen voor reuen en teven, en ook
voor stokharen en langstokharen. Men onderscheidt de jeugdklasse (9-18 maanden), de
tussen- of jonge hondenklasse (18-24
maanden), de openklasse (boven 24
maanden) en de gebruikshondenklass
(boven 24 maanden). De competitie op
een clubmatch is tamelijk groot. De
meeste clubmatches vinden buiten
plaats, in tegenstelling tot de
tentoonstellingen. Een Duitse herder
heeft op een clubmatch of een
tentoonstelling een grote, ruime ring
nodig om zijn draverscapaciteiten goed
te
kunnen laten zien. Dat vereist ook een zeer goede conditie van de voorbrenger van de hond.

Tentoonstellingen
Een tentoonstelling wordt meestal in een grote hal gehouden voor meerdere rassen. Er zijn één-
en meerdaagse tentoonstellingen. De verdeling over de dagen
gaat per rasgroep. De Duitse herder wordt tegelijkertijd met
alle andere honden uit de groep ‘Herdershonden en
Veedrijvers’ (een groep met ruim 40 verschillende rassen)
gekeurd. Per ras worden de honden gekwalificeerd. De ringen
zijn meestal kleiner waardoor de standkeuring meer bepalend
is. Op de tentoonstellingen kan men kampioenschapprijzen
winnen. Men onderscheidt C.A.C. (nationale) en C.A.C.I.B.
(inter-nationale) titels. Vier behaalde C.A.C. titels geven recht
op de definitieve titel Nederlands Kampioen.

Kampioenschapsclubmatch
De kampioenschapsclubmatch vormt het jaarlijkse hoogtepunt
van het clubmatchseizoen. Alle liefhebbers van de Duitse
herder zijn op dit evenement aanwezig. Op de kampioensclubmatch verzamelen zich de
tophonden van Nederland en aangrenzende buurlanden. Wanneer je het kwaliteitsniveau van
een ras in een bepaald land wil vaststellen dan zou je deze ‘Kampioenschapsclubmatch’
moeten bezoeken.