Fokken

Fokken is verbeteren en geen vermeerderen. Het fokken moet verantwoord gebeuren, zodat van elk nest redelijkerwijs verwacht mag worden, dat er een opbouwende lijn zichtbaar zal zijn met betrekking tot het rasbeeld. Het doel van de fokkerij is het fokken van Duitse herdershonden die in hun verschijning, aard en karakter beantwoorden aan het rasbeeld dat beschreven wordt in de rasstandaard.

In geen geval mag het fokken ten koste gaan van een goed karakter, dan wel van het fysiek optimaal functioneren van de Duitse herdershond. Ook het welzijn van de fokdieren en pups mag men nimmer uit het oog verliezen. Goede huisvesting, verzorging, socialisatie, voeding en veel aandacht voor de dieren zijn onontbeerlijk. Fokken vereist aandacht, zorg en liefde en vooral tijd.

In de Duitse herdershondenfokkerij mogen we ons gelukkig prijzen dat we over zeer veel fokdieren en vele bloedlijnen beschikken. De scheiding tussen show- en werklijnen wordt door de VDH afgekeurd. Wij staan achter een fokkerij die recht doet aan alle aspecten van de rasstandaard.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail