Inloggen

Fokken

img
Fokken is verbeteren en geen vermeerderen. Het fokken moet verantwoord gebeuren, zodat
van elk nest redelijkerwijs verwacht mag worden, dat er een opbouwende lijn zichtbaar zal
zijn met betrekking tot het rasbeeld. Het doel van de fokkerij is het fokken van Duitse
herdershonden die in hun verschijning, aard en karakter beantwoorden aan het rasbeeld dat
beschreven wordt in de rasstandaard.

In geen geval mag het fokken ten koste gaan van een goed karakter, dan wel van het fysiek
optimaal functioneren van de Duitse herdershond. Ook het welzijn van de fokdieren en pups
mag men nimmer uit het oog verliezen. Goede huisvesting, verzorging, socialisatie, voeding
en veel aandacht voor de dieren zijn onontbeerlijk. Fokken vereist aandacht, zorg en liefde en
vooral tijd.

In de Duitse herdershondenfokkerij mogen we ons gelukkig prijzen dat we over zeer veel
fokdieren en vele bloedlijnen beschikken. De scheiding tussen show- en werklijnen wordt
door de VDH afgekeurd. Wij staan achter een fokkerij die recht doet aan alle aspecten van de
rasstandaard.