Inloggen

Kringgroepen

Over heel Nederland verspreid zijn er plaatselijke verenigingen van Duitse
herdershondenliefhebbers, de zogenaamde kringgroepen. Om lid te worden van een
VDH  kringgroep moet men lid zijn van de landelijke vereniging. Binnen een
kringgroep tracht men de algemene doelstellingen van de VDH op plaatselijk niveau te realiseren.

Er vinden tal van evenementen plaats, zoals jonge hondendagen, africhtings- en
behendigheidswedstrijden en clubmatches. Veel VDH-leden laten bij een kringgroep
voor het eerst hun jonge hond beoordelen op een jonge hondendag.

Klik op kaartje voor een adressenlijst van de kringgroepen

Bij omissies en/of onjuistheden graag een mail met de juiste gegevens sturen