Kringgroepen

Over heel Nederland verspreid vindt u plaatselijke verenigingen van Duitse Herdershond liefhebbers, de zogenaamde VDH-kringgroepen. Om lid te worden van een VDH-kringgroep moet men lid zijn van de landelijke vereniging. Binnen een kringgroep tracht men de algemene doelstellingen van de VDH op plaatselijk niveau te realiseren.

Er vinden tal van evenementen plaats, zoals jonge hondendagen, africhtings- en agility wedstrijden, liefhebbersdagen en clubmatches. Veel VDH-leden laten bij een kringgroep voor het eerst hun jonge hond beoordelen op een jonge hondendag.

Verklarende letters, deze diciplines worden op deze kringgroep aangeboden:

A = Africhting
B = Agility
C = Kynologie

Klik op kaartje voor een adressenlijst van de kringgroepen

Bij omissies en/of onjuistheden graag een mail met de juiste gegevens sturen naar info@vdh.nl

Informatie pups

pup

Mevrouw Truus Spaas
Mail: pup@vdh.nl

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail