Geschiedenis

Max von Stephanitz, de pionier van het ras, had naast een duidelijke  visie hoe de ideale gebruikshond er uit moest gaan zien, ook het vermogen om leiding te geven aan een perfect werkende organisatie.

Grootste vereniging
Het waren met name de in de twintiger jaren officieel doorgevoerde fokgeschiktheidskeuringen die de basis werden voor de fokkerij van dit unieke ras. De SV wist zich op een gegeven moment te ontwikkelen tot de grootste kynologische vereniging ter wereld. Natuurlijk waren er door tijdsomstandigheden ups en downs, maar de Duitse Herdershond kan zich heden ten dage nog steeds verheugen op liefhebbers in alle landen.
Ook in Nederland kwam er al snel belangstelling wat in 1917 leidde tot de oprichting van de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden, afgekort VDH. De rasvereniging in Nederland heeft recentelijk haar 100-jarig bestaan kunnen vieren en ter gelegenheid daarvan een lezenswaardig Jubileumboek getiteld “(Eeuw)ig VDH” uitgegeven, wat te bestellen is via deze website. Een boek waarin wel en wee van vereniging en de Duitse Herdershond in ons land staat omschreven en inzicht geeft in ontwikkelingen op velerlei gebied.

Beoordeling op karakter, exterieur en onbevangenheid
Duidelijk is wel dat de fokgeschiktheidskeuring de spil is van de fokkerij.  De fokgeschiktheidskeuring is daarmee het belangrijkste evenement binnen de VDH. Hier worden de honden, door speciaal opgeleide keurmeesters, beoordeeld op onder meer karakter, exterieur, onbevangenheid, etc. Alvorens men de hond op een fokgeschiktheidskeuring voor kan brengen moet deze aan een aantal toelatingseisen voldoen. Zo moet de hond met goed gevolg geröntgend zijn, een uithoudingsvermogen diploma bezitten (UV) , een africhtingskenteken behaald hebben (bijv. IGP 1, HGH of PH dan wel via de Karaktertest en Fok Aanleg Test) en in het bezit zijn van minimaal de exterieur kwalificatie “Goed”. Voldoet de hond aan deze eisen dan kan de keurmeester de hond in de keurklasse plaatsen. Het is natuurlijk mogelijk dat de keurmeester de hond ongeschikt acht.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail