Inloggen

Algemene info

img
img
Enkele jaren geleden is, na
een enquête onder de
jeugdleden, een
jeugdcommissie van start
gegaan binnen de VDH. Zij
organiseert een aantal
activiteiten voor de jeugd
waarbij met nadruk wordt
geluisterd naar de wensen van
de jeugd

Eén keer per jaar wordt er een jeugdkamp georganiseerd. Dit kamp is bedoeld voor leden
van de VDH en de VVDH (België) tot en met 20 jaar. Tijdens deze week wordt er door de
jeugd met hun hond getraind, maar het is ook een beetje vakantie. Gewoon een leuke week
met leeftijdgenoten die ook gek zijn van hun hond.

Een andere jeugdactiviteit is het
jeugd kynologisch weekend. Dit
weekend staat geheel in het teken
van de kynologie. De deelnemers
krijgen instructie over het
voorbrengen en in stand zetten van
hun hond. Het geleerde wordt in
praktijk gebracht door het lopen
van een echte clubmatch. Daar
wordt niet zozeer naar de
kwaliteiten van de hond gekeken,
maar naar degene die de hond voorbrengt. Want jong geleerd is oud gedaan!