Algemene info

Enkele jaren geleden is, na een enquête onder de jeugdleden, een jeugdcommissie van start gegaan binnen de VDH. Zij organiseert een aantal activiteiten voor de jeugd waarbij met nadruk wordt geluisterd naar de wensen van de jeugd.

Eén keer per jaar wordt het jeugdkamp georganiseerd. Dit kamp is bedoeld voor leden van de VDH en de VVDH (België) tot en met 20 jaar. Tijdens deze week wordt er door de jeugd met hun hond getraind, maar het is ook een beetje vakantie. Gewoon een leuke week met leeftijdgenoten die ook gek zijn van/met hun hond.

Een andere jeugdactiviteit is het jeugd kynologisch weekend. Dit weekend staat geheel in het teken van de kynologie. De deelnemers krijgen instructie over het voorbrengen en in stand zetten van hun hond. Het geleerde wordt in praktijk gebracht door het lopen van een echte clubmatch. Daar wordt niet zozeer naar de kwaliteiten van de hond gekeken, maar naar degene die de hond voorbrengt. Want jong geleerd is oud gedaan!


Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail