Inloggen

Jeugd

img
Enkele jaren geleden is, na een enquête onder de
jeugdleden, een jeugdcommissie van
start gegaan binnen de VDH. Zij organiseert een
aantal activiteiten voor de jeugd waarbij met
nadruk wordt geluisterd naar de wensen van de jeugd

Eén keer per jaar wordt er een jeugdkamp
georganiseerd. Dit kamp is bedoeld voor leden van de
VDH en de VVDH (België) tot en met 20 jaar. Tijdens
deze week wordt er door de jeugd met hun hond
getraind, maar het is ook een beetje vakantie. Gewoon
een leuke week met leeftijdgenoten die ook gek zijn
van hun hond.

Een andere jeugdactiviteit is het jeugd kynologisch
weekend. Dit weekend staat geheel in het teken van
de kynologie. De deelnemers krijgen instructie over
het voorbrengen en in stand zetten van hun hond. Het geleerde wordt in praktijk gebracht door
het lopen van een echte clubmatch. Daar wordt niet zozeer naar de kwaliteiten van de hond
gekeken, maar naar degene die de hond voorbrengt.
Want jong geleerd is oud gedaan!