Jeugd

Enkele jaren geleden is, na een enquête onder de jeugdleden, een jeugdcommissie van
start gegaan binnen de VDH. Zij organiseert een aantal activiteiten voor de jeugd waarbij met
nadruk wordt geluisterd naar de wensen van de jeugd

Eén keer per jaar wordt er een jeugdkamp georganiseerd. Dit kamp is bedoeld voor leden van de VDH en de VVDH (België) tot en met 20 jaar. Tijdens deze week wordt er door de jeugd met hun hond getraind, maar het is ook een beetje vakantie. Gewoon een leuke week met leeftijdgenoten die ook gek zijn van hun hond.

Een andere jeugdactiviteit is het jeugd kynologisch weekend. Dit weekend staat geheel in het teken van de kynologie. De deelnemers krijgen instructie over het voorbrengen en in stand zetten van hun hond. Het geleerde wordt in praktijk gebracht door het lopen van een echte clubmatch. Een Jeugdclubmatch die veel
belangstelling trekt: hier worden Duitse Herdershonden geshowd door uitsluitend jeugdige geleiders.
Want jong geleerd is oud gedaan!

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail