Koopcontract

VDH Koopcontract en Certificaat van Fokniveau

Bij de VDH kunnen fokkers die een nest fokken uit twee op fokgeschiktheid gekeurde ouderdieren, niet alleen op de puppy-lijst komen die maandelijks wordt uitgegeven, maar ook voor hun nest de zogenaamde Certificaten van Fokniveau aanvragen. Hierbij kan men nalezen welke eigenschappen en keurberichten de directe voorouders hebben verkregen. Deze informatie staat niet op de normale stamboom die de
Raad van Beheer verstrekt. Daarom is dit een mooie aanvulling en levert een goede indicatie van het type hond wat men kan verwachten. Ook is het mogelijk voor een fokker om een model van een VDH Koopcontract, benodigd bij het overdragen van de pup, aan te schaffen. Hierin staat duidelijk omschreven onder welke omstandigheden en condities het nest tot stand is gekomen. In juridische zin geeft het ook de beste context voor
zowel fokker als koper van een pup.
Fokken volgens VFR-normen is de beste weg die fokker én koper kunnen bewandelen. Tevens komt het tegemoet aan de beste gezondheids- en welzijnseisen van moeder en kroost. Voor de nieuwe eigenaar van een pup verdient het aanbeveling om te onderzoeken of het interessant kan zijn om een dierzorgverzekering af te sluiten; natuurlijk is het vanzelfsprekend om de aansprakelijkheidsverzekering aan te passen en uw gemeente te melden dat u in het bezit bent van een hond. Allemaal zaken die in de hectiek rondom de entree van een pup in een gezin gemakkelijk vergeten kunnen worden.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail