Organisatie

Het hoofdbestuur (HB) van de VDH bestaat uit vijf of zeven personen die door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging worden benoemd. Dit hoofdbestuur is belast met het besturen van de vereniging en kan zich daarbij laten bijstaan door commissies. Binnen de VDH kennen we een commissie bijstand kynologie (CBK), een commissie bijstand africhting (CBA), een commissie van beroep, een jeugdcommissie, een redactiecommissie en een werkgroep behendigheid.

De algemene vergadering (AV) kan gezien worden als het parlement van de VDH. De AV beschikt binnen de VDH over alle bevoegdheden, voor zover ze niet door de wet of de statuten aan het HB zijn opgedragen. De leden van het HB worden door de algemene vergadering gekozen.
De AV bestaat uit de leden van het hoofdbestuur plus vier afgevaardigden vanuit elke provinciale afdeling. Ereleden hebben toegang tot de AV.
Normaal gesproken vergadert de AV twee maal per jaar.

Alle leden van de VDH zijn ingedeeld in provinciale afdelingen. De grenzen van deze afdelingen zijn in principe gelijk aan de provinciegrenzen van Nederland. Het provinciale bestuur houdt toezicht op de regionaal georganiseerde leden in de kring-groepen. Wanneer u vragen of problemen hebt kan de provinciale afdeling u op weg helpen.
Twee maal per jaar vindt er in iedere provincie een ledenvergadering plaats. Alle VDH leden zijn van harte welkom op deze ledenvergaderingen.

Over heel Nederland verspreid zijn er plaatselijke verenigingen van Duitse herdershondenliefhebbers, de zogenaamde kringgroepen. Om lid te worden van een VDH kringgroep moet men lid zijn van de landelijke vereniging. Binnen een kringgroep tracht men de algemene doelstellingen van de VDH op plaatselijk niveau te realiseren.
Er vinden tal van evenementen plaats, zoals jonge hondendagen, africhtings- en behendigheidswedstrijden en clubmatches. Veel VDH-leden laten bij een kringgroep voor het eerst hun jonge hond beoordelen op een jonge hondendag.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail