Inloggen

Organisatie

Het hoofdbestuur (HB) van de VDH bestaat uit vijf of zeven personen die door de algemene
vergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging worden benoemd. Dit
hoofdbestuur is belast met het besturen van de vereniging en kan zich daarbij laten bijstaan
door commissies. Binnen de VDH kennen we een commissie bijstand kynologie (CBK), een
commissie bijstand africhting (CBA), een commissie van beroep, een jeugdcommissie, een
redactiecommissie en een werkgroep behendigheid.

De algemene vergadering (AV) kan gezien worden als het parlement van de VDH. De AV
beschikt binnen de VDH over alle bevoegdheden, voor zover ze niet door de wet of de
statuten aan het HB zijn opgedragen. De leden van het HB worden door de algemene
vergadering gekozen.
De AV bestaat uit de leden van het hoofdbestuur plus vier afgevaardigden vanuit elke
provinciale afdeling. Ereleden hebben toegang tot de AV.
Normaal gesproken vergadert de AV twee maal per jaar.

Alle leden van de VDH zijn ingedeeld in provinciale afdelingen. De grenzen van deze
afdelingen zijn in principe gelijk aan de provinciegrenzen van Nederland. Het provinciale
bestuur houdt toezicht op de regionaal georganiseerde leden in de kring-groepen. Wanneer
u vragen of problemen hebt kan de provinciale afdeling u op weg helpen.
Twee maal per jaar vindt er in iedere provincie een ledenvergadering plaats. Alle VDH leden
zijn van harte welkom op deze ledenvergaderingen.

Over heel Nederland verspreid zijn er plaatselijke verenigingen van Duitse
herdershondenliefhebbers, de zogenaamde kringgroepen. Om lid te worden van een VDH
kringgroep moet men lid zijn van de landelijke vereniging. Binnen een kringgroep tracht men
de algemene doelstellingen van de VDH op plaatselijk niveau te realiseren.
Er vinden tal van evenementen plaats, zoals jonge hondendagen, africhtings- en
behendigheidswedstrijden en clubmatches. Veel VDH-leden laten bij een kringgroep voor
het eerst hun jonge hond beoordelen op een jonge hondendag.