Fokkerij

Fokkerij

De normen voor de fokgeschiktheidskeuring zijn tevens verwerkt in het Verenigings Fok Reglement (VFR) wat als basis heeft de Basis Gezondheids- en Welzijnseisen van de overkoepelende kynologische organisatie in Nederland, de Raad van Beheer.
Zo is een frame geschapen waarmee men de beste fokstrategie volgt. Kynologen en veterinaire wetenschappers beschouwen de VFR-normering als het beste integrale fokbeleid.
De expertise van wetenschappers zoals veterinaire orthopeden, neurologen en populatie-genetici, maar ook de overkoepelende kynologische organisatie, rasverenigingen, keurmeesters en serieuze fokkers hebben tezamen een product gesmeed dat door een integrale fokbeheersing de beste toekomstperspectieven biedt.
Ongelofelijk veel mensen kennen de Duitse Herdershond en menigeen wenst zich een exemplaar van dit ras aan te schaffen!

Norm voor de fokkerij


Omdat honden roedeldieren zijn, vervult de communicatie met zijn.
Omdat de gebruikswaarde als norm geldt voor de fokkerij en dit beginsel van meet af aan is aangehouden, is het een goede zaak dat ook in de huidige kynologische structuren dit accent is vastgelegd in de fokreglementen. De fokkerij van rashonden vindt in Nederland plaats op twee manieren:

* conform Basisreglement Fokkerij en Gezondheid (voor alle rashonden geldende eisen voor gezondheid en welzijn van fokdieren)

* conform bovenstaand Basisreglement en aanvullend conform Verenigingsfokreglement VFR.

Een rasvereniging vult het basisformat aan met rasspecifieke fok-eisen. In het geval van de Duitse Herdershond wordt de Fokgeschiktheidskeuring zoals de rasvereniging die ten uitvoer brengt volledig geïntegreerd in het VFR. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de eisen die de algemene kynologie stelt aan de fokkerij van rashonden maar ook aan de idealen die de Wereld Unie van Duitse Herdershonden nastreeft.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail