Inloggen

Colofon

SECRETARIAAT VDH:
A.J. de Gouw
(06) 29 03 69 02 e-mail: secretaris@vdh.nl

LEDENADMINISTRATIE:
Hans van Erven, (06) 533 96 204
e-mail: info@vdh.nl
Adreswijzigingen, toezending maandblad, opzeggingen (beëindiging lidmaatschap (1 maand voor
het beeindigen van het jaar) via onze link in Extranet) let op dat u ingelogd bent)

REDACTIEADRES:
M. Diemer, (06) 53 99 55 98 of (0592) 40 72 01
e-mail maandblad: redactie@vdh.nl

PUPINFO / CERTIFICAAT FOKNIVEAU/VERKOOPCONTRACT/ DEK- EN
GEBOORTEMELDINGEN
Truus Spaas, (0495) 451409

e-mail: pup@vdh.nl
Brieven, dek- en geboortekaarten e.d. niet aangetekend versturen.
Deelnemerslijsten sturen aan deelnemers@vdh.nl

COMMISSIE FOKKERIJ EN GEZONDHEID (CFG)
Jan van Weersch, e-mail: cfg@vdh.nl

COMMISSIE SPORT AFRICHTING (CSA)
Arie Veltman, (038) 465 49 30 of (06) 21 97 90 04
e-mail:
csa@vdh.nl

WERKGROEP BEHENDIGHEID
Ada Middelkoop, (0182) 39 35 00
e-mail: behendigheid@vdh.nl
Catalogi uitslagen en startlicenties:
Jeanette Van Steenis, (06) 12 63 54 59
e-mail: licentie@vdh.nl

JEUGDCOMMISSIE (COMMISSIE SPORT OVERIG):
Ingrid Bos-Sanders, e-mail:
jeugd@vdh.nl

WERKGROEP SPONSORING:

VERTROUWENSARTS
Aanvraag verwijskaart vertrouwensarts:
Gerhard Sanders

VDH-SV CONTRACT DIERENARTSEN
• Diergeneeskundig Centrum Nunspeet Zwolsewegje 16, 8071 RX Nunspeet, (0341) 252353
• D.A.P Bodegraven, Zuidzijde 63, 2411 RT Bodegraven, (0172) 613798
• AniCura Dierenziekenhuis Tilburg, Koningsoordlaan 2 , 5056 DA Berkel-Enschot , (013) 5400215
 
Reacties over de website, e-mail webmaster@vdh.nl