Inloggen

Sporten

img
Welke activiteit je met je hond gaat
ondernemen, eerst zal je hond goed opgevoed
moeten zijn. Tijdens het eerste levensjaar van
je hond bent je constant met opvoeding bezig.
Hij moet leren netjes aan de lijn mee te lopen,
te gaan zitten of liggen als je dat zegt, te komen
als je roept, enz.
Je hond moet het niet vreemd vinden als hij
door jou of een vreemde betast wordt en hij
mag niet protesteren als je z’n gebit wil laten
zien, b.v. aan de keurmeester of aan de
dierenarts.
In het eerste jaar bouw je een goede relatie
met je hond op, o.a. door veel met hem te
spelen; niet vrijblijvend, maar op de manier die
jij aangeeft. Vooral in de socialisatieperiode –
maar ook daarna –  zal je hond aan vreemde
omstandigheden, geluiden e.d. moeten
wennen. Bovendien moet je hond leren goed
om te gaan met andere mensen en honden, hij mag zich niet overdreven angstig of agressief
gedragen.

Veel van deze dingen leer je de hond dagelijks thuis of tijdens de wandeling aan. Voor het
contact met andere mensen en honden is het prettig om een cursus te volgen. Tegenwoordig
zijn er veel verenigingen die zogenaamde ‘opvoedingscursussen’ aanbieden. Baas en hond
worden daar begeleid bij het aanleren van een aantal basiscommando’s. Ze leren hoe ze
ongewenst gedrag kunnen voorkomen en hoe gewenst gedrag aangeleerd kan worden.
Dat betekent dat er aandacht is voor het niet achter trimmers of fietsers aanrennen, het rustig
ondergaan van een borstelbeurt, het leren ingeven van een pil, het niet lelijk doen tegen
andere honden, het wachten bij de stoeprand, het niet opspringen tegen de visite, enz.
Tijdens een opvoedings- of puppycursus worden geen trainingsoefeningen zoals volgen, aan
voet komen, vooruitsturen e.d. geleerd.

Nadat de pup goed is opgevoed en uitgegroeid is tot een volwassen hond kun je ervoor
kiezen een verdere opleiding met je hond te gaan volgen. Binnen de VDH bestaan er
opleidingen op verschillende terreinen.

De basisprincipes van de opvoeding zijn: Beloon goed gedrag, negeer ongewenst gedrag