Contributie 2023

contributie


Contributie 2023

In november zijn de facturen t.b.v. de contributie 2023 die geen automatische incasso hebben afgegeven per mail en/of per post verzonden. Voor diegene die deze gemist hebben verzoeken wij dit kenbaar te maken bij de penningmeester (penningmeester@vdh.nl) zodat deze een kopie van de factuur toe kan zenden.

Wijze van betalen
In december worden de contributies van de leden die een automatische incasso hebben afgegeven geincasseerd.  Van leden die hun incasso storneren gaan wij er vanuit dat de opzegging van het lidmaatschap door ons niet op de juiste wijze is verwerkt en hebben wij de opzegging alsnog door gevoerd.

Wij verzoeken u vriendelijk bij de betaling uw debiteurnummer en factuurnummer te vermelden. Dan bent u verzekerd dat uw betaling op de juiste manier door ons verwerkt wordt.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail