LIVE wedstrijd bezig // 2021033 Bekijk live uitslag
Verlenging van de nieuw aankeuring met een geldigheid tot 31-12-2021

FGK
In afwijking van het fokgeschiktheidsreglement, kunnen de bestaande nieuwe fokgeschiktheiktheidskeuringen die volgens het Nederlandse Fokgeschiktheidsreglement hebben plaatsgevonden, waarvan de geldigheid afloopt per 31-12-2020, verlengd worden met 1 jaar na aanvraag bij de CFG en eindigen op 31 december 2021. Voor de heraankeuring kunnen deze honden in het keurjaar 2021 worden gepresenteerd.

Nieuwe fokgeschiktheidskeuringen, waarvan de geldigheid eind 2021 afloopt, kunnen op aanvraag bij de CFG ook met 1 jaar verlengd worden en eindigen op 31 december 2022. Voor de heraankeuring kunnen deze honden in het keurjaar 2022 worden gepresenteerd.

Verlenging kan echter alleen gegeven worden door het land waar de hond zijn 1e aankeuring heeft behaald. Is de hond tussentijds bijvoorbeeld naar China verkocht kan toch alleen het land waar de 1e aankeuring is behaald verlenging geven. Voor de aanvraag van de verlenging van fokgeschiktheidskeuringen in Duitsland dient u tegelijkertijd de stamboom en het keurbewijs op te sturen.

Dispensatie voor de show-kwalificatie
Afwijkend van het fokgeschiktheid keuringreglement hoeven honden, zolang het niet mogelijk is om de hond op een clubmatch of Kampioenschapsclubmatch te showen vanwege officiële verboden (a.g.v. corona), niet te beschikken over de minimale vereiste kwalificatie “GOED”.
Tijdens de aankeuring moet tijdens een individuele keuring door de fokgeschiktheids-keurmeester echter een tijdelijke kwalificatie ten behoeve van aankeuring van minstens een “GOED” worden verleend. Deze individuele keuring moet bij de aanmelding voorafgaande de aankeuring via een formulier bij de CFG worden aangevraagd en door deze worden goedgekeurd. Deze tijdelijke kwalificatie is een tussenoplossing voor de aankeuring en beperkt tot eind 2021 geldig.   
De voorlopige showkwalificaties die vorig jaar zijn verleend tijdens een fokgeschiktheidkeuring worden eveneens verlengd tot eind 2021.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Mgr. Vranckenstraat 7 20
6134 AJ SITTARD
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail