VDH opleiding tot africhtingkeurmeester

De africhtingskeurmeesters in Nederland zijn keurmeesters van de Raad van Beheer.
De werkhondenzaken worden behartigd door een commissie van de Raad van Beheer: De Commissie Werkhonden (CWH). Deze commissie behartigt ook alle zaken de werkhondenkeurmeesters betreffende.

De vergrijzing in het huidige korps van werkhondenkeurmeesters zet zich gestaag voort, een niet omkeerbaar feit. Er bestaat dus behoefte aan nieuwe keurmeesters.
Op dit moment zijn er vier kandidaten in opleiding, twee daarvan volgen de VDH opleiding: Ingrid Sanders en Roy Immers. De bedoeling is om deze twee kandidaten nog dit jaar het eindexamen te laten doen. Dit geldt ook voor één van de andere kandidaten die zijn opleiding bij de CWH volgt.

Het systeem is zo dat de eindexamens, zowel theorie als praktijk, afgenomen worden onder verantwoording van de CWH.  De opleiding kan ook verzorgd worden door een Ras- of Werkhondenvereniging. De VDH maakt gebruik van deze mogelijkheid en verzorgt haar eigen opleiding.
Onze opzet is om volgend jaar een nieuwe opleiding te starten. Het plaatsen van deze oproep is de eerste actie in dit proces.

Als je aan onderstaande basisvoorwaarden voldoet geef je dan op bij de secretaris van de VDH,  Jos de Gouw, email. Dit graag voor 1 juni 2021.
De uitnodiging voor het intakegesprek zal de reactie zijn.

Basisvoorwaarden :
  • Minimaal 5 jaar lid van de VDH
  • Tenminste 2 honden opgeleid hebben van VZH tot en met IPO/IGP III
  • Actief zijn als geleider en/of instructeur
  • Een minimum leeftijd bereiken hebben van 25 jaar
  • Beschikken over een goede gezondheid
  • Van onbesproken gedrag zijn blijkend uit een VOG. Deze kan aangevraagd worden na het intakegesprek.
  • Schoolopleiding van minimaal middelbaar niveau of een maatschappelijke positie waaruit deze kwaliteit blijkt.
  • Voldoende bekendheid met de PC.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Mgr. Vranckenstraat 7 20
6134 AJ SITTARD
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail