SV-BUNDESSIEGERZUCHTSCHAU 2021

HZS
Belangrijke informatie voor deelnemers

In het kader van de momenteel bestaande coronapandemie kan de Bundessiegerzuchtschau niet worden gepland volgens de vertrouwde richtlijnen. Niemand kan op dit moment voorspellen wat de besmettingssituatie in september 2021 zal zijn, ook al zijn er nu vaccins beschikbaar en kunnen we met een beetje meer optimisme naar de toekomst kijken. Maar of de Bundessiegerzuchtschau dan ook daadwerkelijk kan plaatsvinden volgens het gebruikelijke kader kan op dit moment niet worden voorspeld.

De SV plant momenteel verschillende scenario's en geeft natuurlijk de voorkeur aan de planning van het
evenement met publieksparticipatie en maatregelen voor infectiebeheersing en afstandsregels. Een definitieve beslissing over het daadwerkelijk plaatsvinden van het evenement wordt op 1 juni 2021 door het SV-bestuur genomen, enerzijds op basis van de dan beschikbare meldingen voor het evenement en anderzijds kan op dat tijdstip het verloop van de coronapandemie beter worden ingeschat. Natuurlijk kunnen na deze peildatum de autoriteiten nog steeds het evenement cancelen, zodat we op dit moment niet met zekerheid kunnen zeggen of en in welke opzet het evenement zal worden gehouden. Wij zullen u hierover echter te allen tijde informeren.

Om u vooraf te informeren, hebben wij de belangrijkste geplande wijzigingen voor u op een rijtje gezet. Deze wijzigingen zijn nodig om van de autoriteiten goedkeuring te krijgen voor een evenement onder de vereisten van infectiebescherming en om voor u als deelnemers of toeschouwers, maar ook voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor het verloop van het evenement en voor de vrijwilligers de grootst mogelijke zekerheid te kunnen garanderen. Bovendien moet het mogelijk zijn om contactonderzoek te doen indien zich besmettingen voordoen.  

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:
  • Hervorming van het hele systeem voor het secretariaat (Meldestelle) inclusief de boekingen voor de starttijden naar volledige online procedures om contacten zoveel mogelijk te vermijden, er komt geen secretariaat op het evenement in 2021, en zelfs een boeking op de laatste termijn van starttijden is ter plaatse niet mogelijk. Alle onduidelijke meldingen moeten vooraf schriftelijk worden afgehandeld. Afhandeling ter plekke is niet mogelijk.
  • Scheiding van meldingen en entreebewijzen systeem.
  • De aankoop van entreebewijzen met traceerbaarheid en de verkoop van parkeerplaatsen verlopen via een extern ticketsysteem.
  • Bevestigingen van inschrijving, parkeervergunningen en toegangsbewijzen worden alleen digitaal met QR-codes verzonden.
  • Er worden startnummers uitgegeven voor eenmalig gebruik.
  • De tribune wordt gebruikt rekening houdende met afstandsregels, eventueel een plicht voor het dragen van een mondmasker, ook voor verplaatsingen binnen het evenemententerrein als dit officieel vereist is.
  • Alle keuringen, met uitzondering van de standkeuring, vinden plaats in het hoofdstadion.
  • Aanroepen mag, mits dit is toegestaan door de autoriteiten, alleen op toegewezen vaste plaatsen op een hiervoor ingericht gedeelte van de tribune.
  • De beslissing of en in welke vorm een nakomelingengroep beoordeling mogelijk is, kan op zijn vroegst begin juni 2021 worden genomen, als op basis van de meldingen de nakomelingengroepen kunnen worden bepaald

Wat betekent dat voor u?
Een evenement waarvoor vereisten op het gebied van infectiebescherming gelden, vereist een planning op langere termijn dan voorheen gebruikelijk. Ook moeten contacten ter plaatse tot een absoluut minimum worden beperkt. De volgende maatregelen zijn daarom nodig:

Vervroeging van de inschrijftermijn; 01/04/2021 tot 31/05/2021 inclusief reservering van parkeerplaatsen (enkel online)

Entreeprijs en entreebewijs:
Het inschrijfgeld bedraagt € 65, -. Het inschrijfgeld is exclusief een entreebewijs,
de bevestiging van inschrijving geeft alleen toegang tot het stadion tijdens de keuring van de betreffende hond voor de hondenvoorbrenger. Exposanten moeten ook entreebewijzen bestellen, de entree is niet inbegrepen in het inschrijfgeld. Entreebewijzen bestellen is alleen online mogelijk. Men kan kiezen uit drie zitplaatscategorieën:

• normale zitplaats op de tegenover elkaar liggende tribunes
• Hoofdtribune
• VIP-zakenzitplaats

Wisselen tussen de stadionsectoren is niet mogelijk.

Er worden alleen entreebewijzen voor 3 dagen aangeboden (vanwege de hoge kosten van de desinfectiemaatregelen voor de stoelen die gemaakt moeten worden bij entreebewijzen per dag). U krijgt een genummerde zitplaats die u tijdens het gehele evenement ter beschikking staat.

De kaartverkoop voor bezoekers die geen exposant zijn, begint na de sluitingsdatum van de inschrijvingen.

Starttijd boeken; Van 04/06/2021 tot 05/07/2021 (alleen online) voor standkeuringen en pakwerk, daarna volgt pas de toewijzing van catalogusnummers volgens startvolgorde van de standkeuringen.

Bij het boeken van de starttijd worden de gegevens van de voorbrenger voor de standkeuring, loopkeuring, pakwerker en aanroeper opgevraagd. Dit is nodig voor het contactonderzoek indien zich besmettingen voordoen. Vanwege de infectiebescherming zullen startnummers voor eenmalig gebruik worden uitgegeven.

Meldingen; Eventuele onduidelijkheden moeten uiterlijk op 31 juli 2021 zijn opgehelderd, later bereikte kwalificaties (IGP e.d.) moeten meteen worden doorgegeven. Een opheldering tijdens het evenement zelf is niet mogelijk.

Tijdplan; Het exacte tijdschema voor het evenement kan pas bekend worden gemaakt na de sluitingsdatum. Het kan nodig zijn om met de standkeuringen te beginnen op donderdagochtend, om aan de eisen voor de infectiebescherming te kunnen voldoen.

Secretariaat; Er is geen secretariaat ter plaatse, alle eventuele kwesties moeten van tevoren worden opgehelderd. Er is tijdens het evenement een wachtdienst op het hoofdkantoor van de SV in Augsburg.

Startnummers; De startnummers worden uitgereikt bij de standkeuring. De startnummers hoeven achteraf niet ingeleverd te worden.

Bekers;  De bekers en ereprijzen worden direct in de ring uitgereikt na afloop van de keuring. De beste honden ontvangen een beker, alle andere honden krijgen een uniforme herinnering.

Kwalificatiekaarten;  De kwalificatiekaarten worden na het evenement naar de deelnemers gestuurd.

Parkeerplaatsen / camping;  Er zijn alleen genummerde parkeerplaatsen, deze kunnen alleen online besteld worden. Exposanten hebben bij de parkeerplaatsen met aanhangwagen prioriteit en kunnen per gemelde hond een parkeerplaats bestellen. Het boeken van campingplaatsen is vanaf het begin van de inschrijvingen mogelijk. Pas na sluitingsdatum komen de resterende beschikbare parkeerplaatsen en campingplaatsen in de vrije verkoop.

Annuleringsregeling; Bij annulering van het evenement wordt het inschrijfgeld terugbetaald na aftrek van de annuleringskosten ad 15 € door de SV.

Het is ook mogelijk om toegangskaarten en parkeerplaatsen te annuleren via de externe dienstverlener die verantwoordelijk is voor de verwerking hiervan. In dit geval worden er geringe annuleringskosten in rekening gebracht.

Bij de start van de inschrijving op 1 april 2021 vindt u alle belangrijke informatie, die u nodig heeft om uw hond in te schrijven voor het evenement, op de homepage van de SV.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Mgr. Vranckenstraat 7 20
6134 AJ SITTARD
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail