Oefen/Wedstrijddag

Zoals al eerder aangegeven hebben we op zondag 23 april a.s. een oefen/wedstrijddag op het programma staan bij D.O.A.K. in Aalten. Annelies Kuenen heeft haar veld en toestellen ter beschikking gesteld aan ons allemaal om er een leuke en leerzame dag van te maken. Tevens heeft zij gezorgd voor een keurmeester. Wat kunnen jullie verwachten :

De keurmeester zal op deze dag een Vast Parcours en een Jumping parcours neerzetten. Deze zullen door iedereen in eerste instantie gelopen worden alsof het een wedstrijdrondje is. Nadat iedereen zijn/haar rondje gelopen heeft gaan we met zijn allen evalueren. Waarom kiest iemand er voor om op een bepaalde manier te lopen ? Is dat verstandig of juist niet ? Zou het ook anders/beter kunnen ?  Als de evaluatie is afgerond mag iedereen het rondje nogmaals lopen en gaan we kijken of er veranderingen/verbeteringen zijn ten opzichte van het eerste rondje. Dit zullen we doen in 2 verschillende klassen de A1 lopers en de A2/A3/Veteranen lopers.  

Ook aan jonge en nog niet ervaren honden wordt gedacht. Deze zijn ook van harte welkom. Hiervoor zal een aangepast klein parcours worden neergezet om ze alvast te laten wennen aan vreemd terrein en vreemde toestellen.

Als de tijd het toelaat zullen we dag afsluiten met een leuk spelelement voor iedereen.

De dag is voornamelijk bedoeld om met zijn allen bezig te zijn met de Agility sport. Iedereen kan van elkaar leren en dat is wat we graag willen op deze dag , met zijn allen naar elkaar kijken en elkaar helpen om (nog) beter te worden. Iedereen op haar/zijn eigen niveau en wensen , maar altijd met elkaar !

Start :  09.30 uur
Einde: 16.00-17.00 uur

Inschrijven kan via de website van de VDH via deze link :          https://duitseherder.nl/aanmeldformulier/oefendag#       (sluitingsdatum is 9 april ) en deelname aan deze dag is gratis.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail