romy

Op 19 juni j.l. vond het Keurmeestersexamen van de Raad van Beheer plaats in Woudenberg. Op de eerste plaats willen wij alle vrijwilligers die aanwezig waren met hun hond of om hun diensten als voorbrenger beschikbaar te stellen bedanken voor hun hulp. Ook dank aan de VDH voorzitter Toine Jonkers en onze Commissaris Africhting, Jo van Schijndel, voor hun aanwezigheid en interesse voor dit voor de kynologie zo belangrijke examen. Onze voorkeurskandidaat Romy Vondenhoff-Snijders is namelijk geslaagd voor het examen van de Raad van Beheer waardoor we binnen de VDH een nieuwe raskeurmeester erbij hebben. Wij willen Romy van harte feliciteren met het door haar behaalde examen en wensen haar veel succes en plezier bij het uitoefenen van haar functie.

Naast Romy is ook mevrouw Cindy Kerssemeijer geslaagd om de Duitse Herder te keuren. 3 andere kandidaten wisten helaas het examen niet succesvol af te sluiten.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail