IN MEMORIAM; TINUS VAN DER WEIDE

tinus

TINUS VAN DER WEIDE,  trouwe supporter van de Duitse Herdershond

Erelid VDH

Ons bereikte het droevige nieuws dat na een tijd van afnemende gezondheid op 83-jarige leeftijd
Tinus van de Weide is overleden.
De V.D.H. verliest met hem een belangrijke persoonlijkheid en een Erelid.  Tinus had vele jaren zitting in het Hoofdbestuur (1984-2006) en was van 1994 tot 2006 voorzitter van de V.D.H.
Tinus leverde een fundamentele bijdrage en was een steunpilaar waarop de vereniging kon bouwen.
Ook was Tinus fokker en eigenaar van kennel Poptaslot.

Dat Tinus een grote plaats inneemt in de harten van vele VDH leden is vanzelfsprekend. Wij leven mee met zijn familie die dit verlies zullen moeten verwerken. Wij wensen hen veel sterkte.

Het hoofdbestuur zal Tinus met dankbaarheid blijven herinneren.


De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail