Gebruik Stroombanden

Via deze weg wijzen wij u op het komende totale verbod op het gebruik van stroombanden, ook wel Teletac genoemd. Met ingang van 1 juli 2020 gaat dit verbod gelden. Wij wijzen u erop dat de kringgroep in voorkomende gevallen aansprakelijk is en leden zijn ook individueel aansprakelijk.

Op de volgende website is een en ander te vinden; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn
Hier staat het volgende te lezen;

Het gebruik van stroombanden voor de opvoeding van honden wordt vanaf 1 juli 2020 verboden. Momenteel is het gebruik stroomstoten of elektromagnetische signalen toegestaan om ongewenst gedrag van honden voor mensen of andere dieren te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van een stroomband ernstige inbreuk doet op het welzijn van het dier.
Daarom kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een algeheel verbod.

Verbod op alle stroombanden
Het nieuwe verbod geldt voor alle apparatuur waarmee honden door middel van stroomstoten pijn kan worden gedaan. Gebruik van stroombanden binnen bedrijven, organisaties of verenigingen zullen door de NVWA worden gehandhaafd. Misbruik bij particulieren wordt gecontroleerd door de politie, boa’s en de Landelijke  Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Ook kunnen mensen bij het vermoeden van misbruik van de stroomband bellen naar 144.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Mgr. Vranckenstraat 7 20
6134 AJ SITTARD
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail