Peter Nefs erkend als SV keurmeester
De kwalificaties van de WUSV National-Spezial Richter zijn net als vanouds in Duitsland alleen geldig voor clubmatches. De aankeuring van honden aangekeurd door een WUSV National-Spezial Richter die naar Duitsland worden verkocht is niet geldig in Duitsland, ook hun nakomelingen zijn niet uit Kör- und Leistungszucht zodra deze worden verkocht naar Duitsland. Er is dus voor wat de WUSV National-Spezial Richter niks veranderd.

Echter door de inzet en overredingskracht van het HB en CFG en mede gezien door de huidige situatie in ons land, plus afspraken uit het verleden heeft de SV beslist om voor Peter Nefs een uitzondering te maken. De aankeuringen van Peter Nefs worden dus m.i.v. 2020 ook volledig erkend door de SV.

Op dit moment geldt dit nog niet voor de showkwalificaties die door Peter Nefs worden gegeven, hierover is het HB nog steeds in onderhandeling met de SV.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail