BELANGRIJKE MEDEDELING

Op donderdag 12 maart jl. informeerden wij u omtrent de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dagelijks worden wij geïnformeerd via de media omtrent de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland. De gezondheid van onze leden, deelnemers en relaties staat hierbij voorop. Wij begrijpen dat de huidige maatregelen ook voor u persoonlijk enorme impact kunnen hebben. Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. De maatregelen gelden voor heel Nederland en minimaal tot 6 april a.s. Gezien de enorme impact van dit virus op onze samenleving en alle vergaande maatregelen die landelijk en in de wereld zijn genomen gaan wij er vanuit dat de termijn na 6 april verlengd zal worden. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren, dit geldt dus ook voor de PAK’s, ABC wedstrijden, Agility-evenementen, FGK's, provinciale afdelingsvergaderingen, Clubmatches en examens. En voor de reguliere trainingen bij VDH-kringgroepen.

De VDH volgt dit advies. We verdagen onze AV van mei dit jaar, omdat onze provinciale afdelingen zich niet kunnen voorbereiden door middel van een achterban-raadpleging.

Wij adviseren onze aangesloten kringgroepen en leden dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen op de kringgroep, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Uiteraard houden we u hiervan tijdig op de hoogte.

Daarnaast heeft ons het bericht bereikt dat de Universal Sieger welke in juni van dit jaar in Straatsburg gehouden zou worden niet op deze datum doorgaat. Er wordt gekeken naar een vervangende datum.

Namens het bestuur wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke en onzekere periode. Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten in betere tijden.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Mgr. Vranckenstraat 7 20
6134 AJ SITTARD
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail