LIVE wedstrijd bezig // 2024009 Bekijk live uitslag

contributie


Contributie 2021


In november zijn de facturen t.b.v. de contributie 2021 per mail en/of per post verzonden. Voor diegene die deze gemist hebben verzoeken wij dit kenbaar te maken bij de penningmeester (penningmeester@vdh.nl) zodat deze een kopie van de factuur toe kan zenden.

Wijze van betalen


Van de leden die hun automatische incasso hebben gestorneerd gaan wij er vanuit dat de opzegging van het lidmaatschap door ons niet op de juiste wijze is verwerkt en hebben wij de opzegging alsnog door gevoerd.
Wij verzoeken u vriendelijk bij de betaling uw debiteurnummer en factuurnummer te vermelden. Dan bent u verzekerd dat uw betaling op de juiste manier door ons verwerkt wordt.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail