Bundessiegerzuchtschau 2022

hzs
De CFG wil iedereen feliciteren met de resultaten die zijn behaald op de Bundessiegerzuchtschau 2022 zowel bij het pakwerk als bij de loopkeuringen. Let op: deelnemers Bundessiegerzuchtschau 2022

In de december-uitgave van ons VDH-magazine zal wederom een overzicht geplaatst worden van de Nederlandse resultaten van de VDH leden op de BSZS 2022 in Nürnberg. Wij pluizen hiervoor de catalogus en de uitslagen grondig na, maar ook dan is het uiteraard mogelijk dat we een hond over het hoofd zien of dat hier niet alle gegevens correct zijn opgenomen. Omdat wij uitgaan van de gegevens die opgenomen zijn in de catalogus kan het zijn dat u niet door ons gespot bent/wordt als u niet in de catalogus opgenomen stond.

Was u wel degelijk op het moment van de Bundessiegerszuchtschau eigenaar/mede-eigenaar verzoeken wij u om dit met een registratie/eigendomsbewijs aan te tonen, zodat wij u alsnog kunnen opnemen in het overzicht. Wij willen om fouten te voorkomen iedereen vragen om zijn of haar resultaat met zijn hond via de mail door te geven aan ons mailadres. Dus heeft een fokproduct van u,  bent u eigenaar, mede-eigenaar of houder van een hond die heeft deelgenomen aan de Bundessiegerzuchtschau 2022 in Nürnberg dit graag z.s.m. doorgeven via de mail aan: cfg@vdh.nl. De sluitingsdatum van de kopij is 31 oktober a.s.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail