1e préwedstrijd verplaatst


pw
In verband met de Corona pandemie heeft de Commissie Sportafrichting in goed overleg met Kringgroep Klein Vosdal moeten besluiten de eerste préwedstrijd te verplaatsen naar het weekend van 24 en 25 juli a.s. Daarnaast is de CSA in gesprek met Kringgroep Frisiana over het NKK, wij verwachten na 18 februari hier definitief uitsluitsel over te kunnen geven.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Mgr. Vranckenstraat 7 20
6134 AJ SITTARD
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail