Zuchtwert

HD-ZW oftewel Heupdysplasie-Fokwaarde is een duits begrip dat een weergave is van het totaal aan invloed van voorouders , nestgenoten , nakomelingen en de waarde van de hond zelf ten aanzien van de status van de heupgewrichten. Het gemiddelde van het ras is enkele jaren gesteld op 100 en het streven is om nesten te fokken waarbij de som van de fokwaarden van beide ouders, gedeeld door 2, onder de 100 moet liggen. Inmiddels zijn we al weer wat gevorderd en is het rasgemiddelde verbetert en ligt nu rond de 80.
Een nest met een gemiddelde onder de 80 is dus uitstekend maar ook er net boven is goed.


In de bijlage een duits artikel over de Zuchtwert. Dit gaat nog uit van een rasgemiddelde van 100 maar u kunt er in lezen wat eea inhoudt.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail