spoorlegger/uitzetter examen

  • Home
  • spoorlegger/uitzetter examen
img

HET EXAMEN VOOR SPOORUITZETTER EN -LEGGER KOMT IN HET ZICHT
Begin maart zijn we gestart met de gecombineerde cursus voor spoorlegger en/-of uitzetter. Om de deelnemers in reistijd tegemoet te komen werd gekozen om de cursisten over twee kringgroep locaties, te weten De Noord Westhoek en Etten-Leur te verdelen. Het herziene hoofdstuk speuren in het VDH praktijkboek en het examenboekje voor spoorleggers en uitzetters was op tijd gereed voor publicatie en om in deze cursus gebruikt te worden. Vanaf dag één constateerden de docenten een goede interactie tussen docent en de cursisten. Daarnaast viel de leergierigheid en hoge mate van motivatie op.
Naast het fysiek indelen en uitlopen van de sporen, is een goede basis van groot belang. Een niet meer weg te denken hulpmiddel is het gebruik van Google Eart (GE). Naast het feit dat je de speurvelden eerst goed moet inventariseren om ongewenste verrassingen te voorkomen, zoals o.a. natte, kalle plekken, greppels, vogelverblijfplaatsen etc., begint het tegenwoordige uitzetten met GE. Door GE toe te passen, kun je sporen maken die op de meter aan elkaar gelijk zijn. Verder kunnen de looproutes van de deelnemers en keurmeester efficiënter worden. Kennis en gebruik van GE is overigens (nog) geen examen eis. Kennis en ervaring in het werken met GE is zeker een toegevoegde waarde.
De praktijk is veel oefenen en specifieke punten blijven herhalen, dit met de nadruk op terreinindeling, oriëntatie, correct uitlopen, inschatten van de afstanden en het terug kunnen vinden van de voorwerpen. Concentratie is hierbij van het grootste belang. Diepte, de afstand (richting horizon) inschatten is menselijk gezien een moeilijk onderdeel. Naast het wijzen op het belang van gelijkheid in sporen en hoeken, willen we tevens wijzen op het belang van gelijkheid in voorwerpen.
Uit de verslagen die de CBA na iedere cursusdag van de begeleiders ontvingen, viel met name op het enthousiasme en de bereidheid om te leren en dit alles in goede onderlinge sfeer.
Ter ondersteuning op het examen hebben we medio mei de cursisten een set proefvragen toegestuurd. Uit de antwoorden bleek dat het niet gemakkelijk is en dat je het examen niet mag onderschatten. Na iedere cursusdag volgde een evaluatie en werden de cursisten voorzien van praktische tips. We zijn als CBA zeer content met de groep deskundige docenten, onze Allround spooruitzetters die de cursus geven en de cursisten begeleiden.
Een van de dagen stond open voor Kynologische Instructeurs, die dit als officieel nascholingsmoment wilden gebruiken. Slechts één instructeur heeft maar van deze optie gebruik gemaakt. Zoals bij iedere cursus gebruikelijk is, vallen er om verschillende redenen cursisten af. Dat is en blijft jammer. Het was opvallend dat de meeste cursisten kozen voor de ultieme uitdaging en dat is examen afleggen voor zowel spoorlegger als voor spooruitzetter.
De eindstreep nadert en dat creëert een wat bijzondere dynamiek. Voor de meeste cursisten betekent dit meer druk en extra trainen. Om examen te doen is deelname aan de cursus niet verplicht, wel een pré. Eén kandidaat heeft zich alleen aangemeld voor het proefexamen en het eindexamen. Het examen staat gepland voor het weekend van 10 en 11 oktober 2015.
Het tijdstip van het examen is volgens ons ideaal. Wie slaagt en aan onze hoge normen op wedstrijd niveau kan voldoen, komt evt. in aanmerking voor een van de hoofdevenementen voor 2016/17. Dit kan een opstap zijn richting de WK in Nederland in 2017. Voor de WK komen alleen -leggers en -uitzetters in aanmerking, die een behoorlijke mate aan ervaring hebben, en niet in de laatste plaats ook uitstekende teamplayers zijn. De spooruitzetter met zijn -leggers vormen tenslotte een hecht team, waar de deelnemers en organisatie op moet kunnen bouwen.
We mogen alvast concluderen, dat een centrale georganiseerde cursus een goede keus is geweest. De CBA bedankt alle personen en kringgroepen, die betrokken zijn bij de cursus en wensen de kandidaten op voorhand een goede examenuitslag toe.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail