Lumbosacrale overgangswervel

  • Home
  • Onderzoek lumbosacrale overgangswervel
Onderzoek lumbosacrale overgangswervel

Naar aanleiding van een incidentie-onderzoek bij ruim 4000 Duitse Herdershonden is gebleken dat abnormale veranderingen ter hoogte van de overgang van lendenwervels naar kruisbeenwervels in behoorlijke mate bij het ras voorkomen. Inmiddels is vastgesteld in welke typen afwijkingen er in te delen is. Bepalend daarbij de graad van versmelting der wervels en de afwijkingen in symmetrie.

Op dit moment maakt men de volgende indeling: Type 0: normale overgang, type 1: geringe afwijking met name bij doornuitsteeksel bij eerste heiligbeenwervel, type 2,3 en 4: in opklimmende graad sterker optredende afwijkingen waarbij ook botveranderingen kunnen optreden.
Vooralsnog wordt afgeraden om vanaf type 2 de honden in te zetten voor de fokkerij. Omdat de genetische verbanden nog niet ten volle bekend zijn, is dit vooralsnog een aanbeveling. Gezien de ernst en frequentie van de afwijking wordt ten zeerste aangeraden de honden te laten onderzoeken niet alleen op veranderingen aan de overgangswervels maar ook op het voorkomen van osteochondrose in het lumbo-sacrale overgangsgebied. Daartoe heeft de SV besloten om een officieel onderzoek mogelijk te maken. Hoe meer gegevens op deze manier bekend worden hoe duidelijker de incidentie en genetische aspecten worden.
Bij het officiële HD-onderzoek door  SV erkende dierenartsen kan nu ook een keuze gemaakt worden voor aanvullend onderzoek op de lumbosacrale overgangswervels alsmede ook op voorkomen van OCD. Voor dit laatste wordt een aparte opname gemaakt, voor de beoordeling van de lumbosacrale overgangswervels volstaat de opname van de heupen mits ruim genoeg genomen.
Het onderzoek naar de lumbosacrale overgangswervels noemen we hier gemakshalve L8, in Duitsland spreken we van LüW (lumbosakrale übergangswirbel); bij het onderzoek naar osteochondrose gebruiken we de afkorting OCD.
De informatie hieromtrent welke verkregen is van de SV geeft een prijsindicatie van resp. E 20,- en E 25,- meerkosten.
De VDH heeft dit jaar in een artikel reeds informatie gegeven over  deze problematiek: in het maartnummer stond een interessant artikel van de hand van dierenarts J.Kooken, in het SV-blad werd kort daarna ook gepubliceerd  over dit onderwerp.
Bij het Fokkerscongres 2015 van de VDH staat dit onderwerp ook op de agenda. Zodra er nadere ontwikkelingen zijn, zullen we deze informatie verspreiden.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail