DNA afstammingscontrole in Nederland

  • Home
  • DNA afstammingscontrole in Nederland
DNA afstammingscontrole in Nederland is verplicht voor alle pups en ouderdieren uit dekkingen op of na 1 juni 2014.Voor het controleren van het ouderschap is het nodig om dezelfde type DNA-profielen te gebruiken. Conform FCI-normen is in Nederland gekozen voor de internationale markerset ISAG 2006. Zowel van de teef als van de reu moet een ISAG
2006-profiel beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor een buitenlandse dekreu. Als eenmaal van een buitenlandse dekreu een ISAG 2006-profiel is gemaakt blijft hij beschikbaar voor dekkingen van Nederlandse teven. Het laboratorium waar het DNA-monster onderzocht wordt, moet ISAG 2006-profielen kunnen vaststellen en ISO17025 geaccrediteerd zijn.
In overleg met de Raad van Beheer zijn er voor Nederlandse fokkers van Duitse Herdershonden 2 methoden voor ISAG 2006-profilering van een Duitse dekreu.
Methode 1:
Het vaststellen van een DNA-profiel volgens de internationale markerset ISAG 2006 kan voorlopig via de SV. Van het vastgelegde DNA van de identificatie-methode die de SV gebruikt, kan ook een typering volgens ISAG 2006 gemaakt worden. De eigenaar van een te gebruiken reu dient een aanvraag in via de SV (Mw.C.Arpaci: dna@schaeferhunde.de ). Na betaling van de verschuldigde kosten voert het laboratorium Generatio de over-profilering uit en wordt het identiteits-certificaat toegestuurd. Dit laboratorium is niet juist geaccrediteerd maar de Raad van Beheer neemt voorlopig genoegen met deze methodiek. De kosten voor deze methode bedragen ongeveer E 55,-.
Methode 2:
DNA-profilering van de Duitse dekreu via onderzoeksset van Raad van Beheer. Om ervoor te zorgen dat u het juiste profiel laat aanmaken is het volgende van belang:
• De dierenarts controleert de identiteit van de hond
• De dierenarts neemt DNA materiaal af (dit kan met behulp van een sponsswab)
• De dierenarts tekent vervolgens voor de DNA afname en geeft aan hoe het DNA monster gelabeld is.
• Het DNA monster wordt vervolgens verzegeld en verstuurd naar een laboratorium. Van het laboratorium is van belang dat:
o ISAG 2006 profiel wordt aangemaakt
o ISO17025 geaccrediteerd
De Raad van Beheer heeft gekozen voor het laboratorium Certagen GmbH (onderdeel van de Van Haeringen Group). De eigenaar kan het materiaal direct naar dit laboratorium sturen. Het is ook mogelijk om aan te geven dat het materiaal ná gebruik voor het ISAG2006 profiel vernietigd dient te worden.
Het DNA profiel kan via de website van de Raad van Beheer aangevraagd worden. (http://www.raadvanbeheer.nl/inschrijvingen-aanvragen-en-bestellingen/aanvraag-dna-profiel/)
Deze informatie is echter alleen in het Nederlands. Het is mogelijk om als Nederlander de set aan te vragen voor een Duitse eigenaar. De formulieren zijn in het Nederlands en in het Duits. De Duitse eigenaar kan zelf het profiel aanvragen en is daarmee opdrachtgever en eigenaar van het resultaat. Deze methode is goedkoper dan via SV. De Raad van Beheer is bereid om voorlopig de swapsets tegen kostprijs beschikbaar te stellen.
Tevens wordt een aanbevelingsbrief (duitstalig) opgesteld bestemd voor de duitse dekreuhouders. Deze brief voert de ondertekening van Raad van Beheer, VDH en SV. Zodra deze beschikbaar is, wordt deze verspreid onder eigenaren van Duitse dekreuen. Uiteraard kan de eigenaar van de teef deze brief zelf bij voorbaat toesturen aan de eigenaar van een reu die hij op het oog heeft.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail