Boekaankondiging
Verschijnt binnenkort: THE DEFINITIVE GERMAN SHEPHERD DOG
Door Louis C. Donald,  ANKC/FCI Specialist German Shepherd Dog Judge

boek
Louis C. Donald, geboren in Ierland maar wonend in Australië is een voormalig keurmeester en bestuurder maar vooral ook groot kenner van de Duitse Herdershond en bovenal een begenadigd auteur met betrekking tot het ras wat hem zo aan het hart ligt: de Duitse Herdershond. Met zijn eigen, op wetenschappelijke leest gestoelde visie op de anatomie, voortbeweging en gebruikseigenschappen  van het ras, heeft hij een ongelofelijk omvangrijk boek geschreven over alle aspecten binnen het ras. Een proeve van zijn schrijfvermogen is reeds gepubliceerd in o.a. de SV-Zeitung maar ook elders over de wereld is zijn visie bekend: op z’n minst kritisch te noemen maar gebaseerd op een gedegen kennis en zonder twijfel biomechanisch doordacht. In mijn eigen artikel “Overtypering en polarisatie” wat in “De Duitse Herdershond” gepubliceerd is, wordt dankbaar gebruik gemaakt van zijn illustratiemateriaal. Bij de Voorlichtingsdag voor het Keurmeestersexamen hebben we hier ook dankbaar gebruik van kunnen maken.
Maar bovenal zal het nieuwe boek baanbrekend te noemen zijn door de grote omvang en hoogstaande inhoud die slechts vergelijkbaar zal zijn met het bekende standaardwerk van Rittmeister von Stephanitz. Louis Donald’s boek gaat echter over de huidige Duitse Herdershond maar legt wel de relatie met de beginfase van het ras toen de functionaliteit van het ras in beweging en karaktereigenschappen als leidraad gold voor de fokkerij. Overtypering en polarisatie worden door hem goed beargumenteerd maar ook weet hij voor een beginnend liefhebber alle eigenschappen van het ras ragfijn te duiden en zijn enthousiasme over te brengen. Kortom voor beginner en kenner een “must-have” niet alleen om in de boekenkast te hebben staan maar vooral om steeds weer ter hand te nemen en zich te verrijken met kennis. Een boek, de Duitse Herdershond waardig!
Peter Nefs

Auteur Louis C. Donald is gevraagd om de totstandkoming van het boek te schetsen. We laten hem hieronder de voorgeschiedenis uiteenzetten.

“In de loop der jaren hebben veel mensen mij gevraagd een boek te schrijven over de Duitse Herdershond. Er zullen veel hondenkeurmeesters zijn, vooral in Duitsland, die ooit gevraagd zijn en, net als ik, hoewel gevleid, het voorstel niet serieus hebben overwogen. Ik begreep de hoeveelheid tijd en moeite die het kostte om mijn vele verhandelingen en artikelen over het ras te schrijven en mijn lezingen voor te bereiden, dus de suggestie van een boek was uit den boze.

In 1988, genoot ik van een van mijn regelmatige verblijven met Walter Martin in zijn huis in Duitsland, en natuurlijk, zoals altijd, hielden we nooit op met praten over Duitse Herdershonden; nou ja, ik hield niet op met praten! Ik was bij de goeroe der goeroes! Of we nu praatten tijdens het ontbijt, avondeten, of met de honden wandelden in het uitgestrekte dennenbos achter zijn kennels, Walter was blij om mijn gedachten over honden te horen, mijn eindeloze vragen te beantwoorden, en zijn immense kennis, prachtige verhalen, en gedachten over het ras te delen.

Op mijn laatste dag bij hem en zijn vrouw, René, verbaasde hij me door te zeggen dat we samen een boek zouden moeten schrijven over de Duitse Herdershond. Op voorwaarde dat ik het boek zou leiden en alles zou doen wat nodig was. Wat ik van hem vroeg, zou hij leveren. Ik was erg enthousiast en wilde dit graag doen, maar dat zou betekenen dat ik mijn familie naar Duitsland zou moeten verhuizen voor de tijd die nodig was om het boek te produceren.

In de loop van de volgende maanden wisselden wij correspondentie uit over het vinden van een woning, en Walter kocht zelfs een notitieboekje en begon materiaal voor het boek te schrijven. Maar de verhuizing naar Duitsland bleek logistiek te moeilijk, en het idee werd op de lange baan geschoven.
Toen, vele jaren later tijdens een reis naar Duitsland in 2017, vroeg mijn zeer goede vriendin Wendy Stephens mij om serieus te overwegen om een definitief boek over het ras te schrijven. Zonder die suggestie, zonder haar aanmoediging en steun, zou het boek, waarvan we verwachten dat het in april te koop zal zijn, niet bestaan.

Aanvankelijk dachten wij dat het boek hoofdzakelijk over anatomie zou gaan en ongeveer de omvang van de meeste hondenboeken zou hebben, d.w.z. 350 tot 400 bladzijden, in zwart-wit met misschien een 30-tal gekleurde foto's en afbeeldingen. Aangezien ik nu gepensioneerd ben, en samen met de hulp van Gail, was de prognose dat het boek een werk van 12 maanden zou worden!

Ik had echter ernstig onderschat hoe diep en breed de inhoud zou moeten zijn die een boek met de (vertaalde) titel "DE DEFINITIEVE DUITSE HERDERSHOND" zou moeten omvatten! Alles wat te maken heeft met de Duitse Herdershond - de 120-jarige geschiedenis van het ras, showhonden, werkhonden, gezinshonden, IGP honden, diensthonden, en zo veel meer. Daarom was het oorspronkelijke tijdschema totaal onhaalbaar!

Ook had ik geen rekening gehouden met mijn obsessie om het waarom van alles te willen weten, waarom dingen doen wat ze doen, de kleinste details van hoe dingen werken. Het zou bijvoorbeeld niet voldoende zijn om een hoofdstuk over de ogen te hebben waarin alleen maar staat dat ze amandelvormig zijn, schuin geplaatst en zo donker mogelijk! Ik moest weten en vervolgens uitleggen waarom ogen die vorm en kleur moeten hebben - en nog veel meer. Hoe beïnvloedt de vorm van de schedel de stand van de ogen, hoe beïnvloedt de vorm en stand van de ogen het gezichtsvermogen, hoe ver kunnen honden helder zien, hoe kunnen honden in het donker zien, waarom is hun kleurenzicht zo beperkt, en welke kleuren zien ze? Hoe spreken het oog en de hersenen met elkaar? Waarom zijn wij mensen zo afkerig van lichtgekleurde ogen bij een hond? Waarom is beweging op afstand belangrijker voor een hond dan gezichtsscherpte op afstand?

Ik ben een geboren Ier en een geboren verhalenverteller. Ik wilde dat dit boek ook mensen zou aanspreken die niets met de hondenwereld hebben, dat het prettig zou lezen en spannende, visueel verbluffende koffietafelboekafbeeldingen zou opleveren. Belangrijker nog, het boek moest de interesse wekken van een 12-jarig kind dat zijn eerste boek koopt voor hun Duitse Herdershond puppy, tot een 'wereldras expert' die een uitstekend naslagwerk heeft dat veel van zijn kennis bevat, maar tegelijkertijd in staat is om up-to-date feitelijk onderzoeksmateriaal te vinden dat hij nog niet kende. Een enorme uitdaging en een zeer brede demografie om te bestrijken!

Er is bijvoorbeeld een uitgebreid hoofdstuk over voortbeweging. Hoe leg je aan een jonge, enthousiaste 12-jarige uit hoe een hond op vier poten loopt, draaft en galoppeert, en hoe hij aan het eind van het hoofdstuk de grondbeginselen van de voortbeweging van viervoeters in alle loopfasen volledig begrijpt? Bespreek dan in hetzelfde hoofdstuk de biomechanica en kinetica van de voortbeweging van viervoeters op het meest technische niveau en misschien zal de "rasexpert" aan het eind van het hoofdstuk tegen zichzelf zeggen: "Dat wist ik niet"?

Dus hier zijn we dan, na wat letterlijk drie jaar van full-time schrijven is geweest, is het hardcover boek nu bijna klaar met meer dan 1000 full-colour pagina's met 1350 foto's/afbeeldingen/diagrammen/illustraties en 700 hondenfoto's. Alleen al in het hoofdstuk anatomie zijn er 600 diagrammen. Een aanzienlijk aantal van de tekeningen van honden werd voltooid in overleg met mijn goede vriendin, de buitengewoon getalenteerde kunstenaar en gerespecteerde Duitse Herdershond ras autoriteit en auteur in haar eigen recht, Linda Shaw, die helaas inmiddels is overleden.

INDEX:
Er zijn in totaal 23 hoofdstukken, en vanwege hun omvang zijn vele onderverdeeld in subhoofdstukken:
Evolutie van de soort Carnivora en evolutie van de huishond, Oprichting van de Schäferhunde Verein, De Duitse Herdershond spreidt zijn vleugels wereldwijd, Rasontwikkeling van de Duitse Herdershond 1899-2021, Ontwikkeling van het skelet van de Duitse Herders Showhond 1900-2021, Ontwikkeling van werkhonden 1900-2021, DDR Duitse Herdershonden, De SV Duitse Herder Rasstandaard; eerste (1899) en huidige (2022), Langhaar Geschiedenis en Ontwikkeling, Temperament, Karakter, Gedrag, en Drijfveren, Het vinden en kiezen van je puppy, Huisvesting van je hond, Verzorging, Showen en Omgang, Het keuren van de Duitse Herdershond, Hond, Fotografie, Internationale Gebrauchshundprüfung, Voeding, Veterinair, Acupunctuur, Genetica, Fokken en Selectie van fokdieren, een zeer uitgebreid en gedetailleerd hoofdstuk waarin elk aspect van Anatomie, en Locomotie, Locomotorisch Systeem, Beweging en Gangwerk aan bod komt.

Dit boek zal, naar mijn mening, door vele rasautoriteiten worden aangehaald als een update van het Ritmeester von Stephanitz boek, het eerste boek van het ras van grote betekenis. “THE DEFINITIVE GERMAN SHEPHERD DOG” zal een ras naslagwerk en ras voordracht boek worden, niet alleen voor Duitse Herdershonden maar voor alle hondenrassen.

Misschien, zoals ik met mijn eerste hond toen ik 15 was, kan een jong kind aangemoedigd en geholpen worden door dit boek als hun reis in honden evolueert, als hun interesse en behoeften groeien, misschien in de mate dat ze op een dag een hondenkeurmeester worden, een gerespecteerde rasautoriteit, misschien de auteur van hun eigen boek, en daarin zal de beloning voor de inspanning zijn, een zinvolle bijdrage aan de toekomst van het ras.”
Naar verwachting zal het boek uitkomen in April en om een indruk te geven van de omvang: ruim 1000 pagina’s, 2000 foto’s en illustraties en het gewicht ligt rond de 4,5 kg ! Prijs is op dit moment nog niet bekend.
We houden u op de hoogte wanneer en hoe het boek te verkrijgen zal zijn. Louis Donald heeft me beloofd e.e.a. tijdig te melden.

Peter Nefs

Te bestellen via de website: www.louisdonald.com   Email: thedefinitiveGSD@gmail.com
 
A comparison of size:
Publishing House actual book mock-up of THE DEFINITIVE GERMAN SHEPHERD DOG
and The German Shepherd Dog by Captain von Stephanitz


Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail