VDH juni 2018 - page 1

Interland behendigheid
25 jaar bestuur KG Ridderkerk
Liefhebbersdag Oldebroek
Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden
V
.
D
.
H
.
V
E
R
E
N
I
G
I
N
G
V
A
N
F
O
K
K
E
R
S
E
N
L
I
E
F
H
E
B
B
E
R
S
V
A
N
D
U
I
T
S
E
H
E
R
D
E
R
S
H
O
N
D
E
N
De Duitse Herdershond
VDH
juni 2018
- Jaargang 84, nr. 6
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...32
Powered by FlippingBook