19 / 03 / '22

2022011

Kr. Gr. D.W.S. '55 Overdinkel

Keurmeesters

P.M. Nefs
Type wedstrijd: Karakterbeoordeling
Hond
Geleider
Cert
A
B
C
Totaal
Kwalificatie

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail