Inloggen

Algemene info

img
img


Behendigheid, ook wel agility
genoemd, is een tak van
hondensport die begin jaren tachtig
uit Engeland naar ons land over is
komen waaien. Oorspronkelijk
gestart als ‘opvulling’, als
pauzeprogramma tijdens de Crufts
hondententoonstelling is
behendigheid uitgegroeid tot een
ware topsport. Het ziet er uit als een
leuk spelletje waarbij de hond over
hindernissen springt, over en door toestellen loopt en door de paaltjes slalomt. Niets is
minder waar! Deze tak van sport vereist een perfect gehoorzamen-de hond en een nog betere
baas-hond relatie. Ofschoon bij behendigheid meerdere commando’s (zowel stem als
gebaren) toegestaan zijn, maakt dit het er niet gemak-kelijker op. In de hectiek van een
behendigheidsparcours zal je Duitse herder vooral letten op lichaamstaal. Ongewild en
onbedoeld worden er dan vaak verkeerde commando’s gegeven.
Behendigheid is een combinatie van snelheid (wie gaat er zonder fouten in de meest snelle
tijd over het parcours) en precisie (neemt de hond de toestellen die door de begeleider
worden aangewezen).

Voor degenen, die aan officiële wedstrijden
deelnemen zijn er drie niveaus te
onder-scheiden: Starters, Open- en de
Veteranen klasse. Tevens kennen we
binnen de VDH een provinciaal en
individueel kampioenschap en een heuse
competitie van ‘hond van het jaar’. Diverse
kringgroepen binnen onze vereniging
bieden deze vorm van hondensport. Een
sport waarbij de hond een parcours,
bestaande uit verschillende soorten hindernissen, in de juiste volgorde en zo snel mogelijk,
zonder fouten aflegt. De opstelling van de diverse toestellen is bij elke training en wedstrijd
weer anders. Ook kan door de opstelling de moeilijkheidsgraad worden aangepast.