Inloggen

Wijziging VFR

Van de Raad van Beheer ontvingen we kennisgeving van het navolgende besluit.

“Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”

Lees hier het Verenigings fokreglement / https://duitseherder.nl/fokkerij/fokken/vfr
08-12-2017