Inloggen

Erkenning door de SV van kwalificaties buitenlandse clubmatches

Kwalificaties gegeven op een buitenlandse clubmatch worden door de SV erkend en tellen mee als kwalificatie behaald onder een andere keurmeester voor de BSZS.  

Anders als voorheen is echter dat de eigenaar hier wel wat voor moet doen:  Hij moet namelijk een kopie van de door de keurmeester ondertekende kwalificatiekaart opsturen naar de SV met het verzoek om dit in DOxS bij de hond te registreren ook al stuurt de organisatie de uitslagen ter publicatie in DOxS naar de SV (deze worden niet meer afzonderlijk per hond in DOxS vastgelegd).  

Het is zeker een nadeel maar zoals ieder nadeel heeft dit ook een voordeel namelijk je weet zeker dat de uitslag in DOxs bij je hond wordt vermeld ook als de organisatie de uitslagen niet naar DOxS stuurt ter publicatie.
20-06-2019