Inloggen

Aanmelden door Lid

Als lid van de vereniging wilt u een lid aanmelden voor onze vereniging waarvoor onze hartelijke
dank.

BIJ DE VERENIGING VAN FOKKERS EN LIEFHEBBERS VAN DUITSE HERDERSHONDEN
(VDH) EN HAAR KRINGGROEPEN VOEL JE JE ALS LIEFHEBBER VAN DIT RAS THUIS!

Contributie bedragen: (per jaar)
Hoofdlidmaatschap € 49,90
Voor hen die in de 2e helft van het jaar lid worden bedraagt de contributie € 25,00
Buitenland € 71,15
Voor hen die in de 2e helft van het jaar lid worden bedraagt de contributie € 36,00
Huisgenoot (ontvangt geen maandblad. Alleen in combinatie met een hoofdlid) € 32,60 (ook
indien zij lid worden in de loop van het jaar).
Jeugd € 34,45 (ook indien zij lid worden in de loop van het jaar).
Inschrijfgeld € 15,00

Betaald u met een automatische incasso dan ontvangt u € 4,00 korting