Inloggen

VFR

img

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, de overkoepelende organisatie voor de rasverenigingen
in Nederland, heeft de VDH, de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden,
laten weten dat het ingediende Verenigings Fok Reglement (VFR) is goedgekeurd. Hiermede is een
belangrijke stap voorwaarts gezet in de fokkerij van nog steeds één van de meest populaire
hondenrassen in Nederland.

Het VFR kan door elke rasvereniging ingediend worden en daarbij wordt gebruik gemaakt van een
format welke door de Raad is opgesteld en waarbij basisvoorwaarden worden gesteld aan
gezondheid en welzijn van de fokkerij van rashonden. Elke vereniging kan daaraan toevoegen
voorwaarden die zij stelt bij de fokkerij binnen het specifieke ras. Dit is meestal een verzwaring van
de eisen om tot de fokkerij toegelaten te worden. Zo zijn er verplichte screeningsonderzoeken voor
genetische aandoeningen maar de VDH stelt ook eisen aan de totale fokgeschiktheid van haar
fokdieren. Zo hanteert zij als verplichting voor de fokkerij op het hoogste niveau de
Fokgeschiktheidskeuring. Alleen al om daaraan deel te mogen nemen moeten de honden voldoen
aan een bewijs van met goed gevolg onderzocht te zijn op heup- en elleboogdysplasie, moeten zij
met succes een examen Uithoudingvermogen afgelegd hebben (20 km) naast de fiets lopen), moeten
ze het diploma Verkeerszekere Hond behaald hebben alsmede het africhtingscertificaat IPO-1 of
hoger. Tevens is vereist een minimale kwalificatie Goed, behaald op een clubmatch, georganiseerd
door de VDH met als keurmeester een door de rasvereniging erkende rasspecialist.

Een behoorlijk zwaar eisenpakket en dan moet de hond ook nog voldoen aan alle eisen gesteld op de
Fokgeschiktheidskeuring. Zoals bij alle evenementen van deze rasvereniging moet daarbij steeds het
karakter boven elke twijfel verheven zijn: bij twijfel of geheel niet voldoen aan de karakterproef, volgt
afkeur.

Zo zijn Duitse Herdershonden met een toegekende Keurklasse gekwalificeerd als hoogstaand
fokmateriaal. Natuurlijk zijn het levende wezens met een complex en variabel genenpakket in zich,
waardoor de wijze van vererving nooit met zekerheid te voorspellen is. Dat fokken met aldus
aangekeurde dieren tot verbetering kan leiden wordt bewezen door o.a. de progressie die geboekt is
in de bestrijding van de alom bekende skeletafwijking Heupdysplasie.
Het behalen van een Keurklasse is toegevoegd aan het format VFR en aldus is het recentelijk
goedgekeurde VFR een uniek document voor elk fokdier wat hier aan voldoet. De
keurklasse-kwalificatie bestaat al decennia voor de Duitse Herdershond en is er hoogstwaarschijnlijk
verantwoordelijk voor dat de Duitse Herdershond niet alleen zo’n hoog niveau op
gebruiksgeschiktheid en gezondheid heeft behaald maar ook dat dit ras daardoor steeds zo populair
is gebleven.

Het goedgekeurde VFR is een geweldige opsteker voor de VDH die over 2 jaar, in 2017 haar
100-jarig bestaan gaat vieren. Zij gaat dat doen met allerlei opvallende activiteiten: vooral te noemen
is het organiseren van het wereldkampioenschap africhting voor Duitse Herdershonden waaraan
tientallen toppers uit landen van over de hele wereld gaan meedoen. Deze mondiale titelstrijd gaat
zich afspelen in en om Tilburg waarbij in het Willem II-stadion de eindstrijd gevoerd zal gaan worden.

Maar ook zal in het Jubileumjaar een uniek Jubileumboek uitgegeven gaan worden, zal de groots
opgezette Liefhebbersdag volop mogelijkheden gaan bieden voor een ieder die de capaciteiten en
eigenschappen van zijn of haar al dan niet jonge Duitse Herdershond eens wil laten beoordelen door
erkende specialisten. Maar ook is er zoals elk jaar de Kampioenschapsclubmatch voor de meer
professionele exposanten en topfokkers. Ook daar verwacht men deelnemers uit vele landen.
Vanzelfsprekend krijgen ook de sportieve kanten van de Duitse Herdershond alle aandacht. Het
razend populaire Agility, een sportief samenspel tussen baas en hond zal volop in de belangstelling
staan. Maar ook nu al is de VDH erg actief met het enthousiast maken van de Jeugd om actief bezig
te zijn met een Duitse Herdershond, en worden nieuwe activiteiten met een Duitse Herdershond alle
kansen gegeven.
Voor wie zich wil verdiepen in alles wat dit prachtige ras te bieden heeft: er wordt voor alle leden
maandelijks een schitterend magazine uitgegeven, er is een website: www.vdh.nl en de VDH is ook
op Facebook te vinden.
Kortom, deze rasvereniging bruist als bijna 100-jarige als nooit tevoren en de goedkeuring van het
VFR is een mooie pluim op de hoed en een goede stimulans voor alle liefhebbers van het ras.
Tevens een geweldig compliment voor alle moeite die de fokkers van de Duitse Herdershond zich
getroosten om een goed product te leveren.