Inloggen

BCC

Sponsoren zijn bij de VDH van groot belang en dragen voor een groot deel bij aan de
mogelijkheden die de vereniging haar leden kan bieden. De BCcommissie van de VDH heeft als
taak zoveel mogelijk aansluiting te houden bij de huidige sponsoren van de vereniging en het
continu werven van nieuwe sponsoren. De BCcommissie vervult hiermee de belangrijke taak om
de vereniging zo veel als mogelijk bekendheid te geven en de vereniging in financieel opzicht te
ondersteunen.

OP NAAR HET 100 JARIG BESTAAN IN 2017
TOP Sponsors:  dat zijn die sponsors die vanaf 2013 een jaarlijkse bijdrage leveren vanaf
€ 2.500,00 t/m 2017.

Sponsors:  dat zijn die sponsors die vanaf 2013 een jaarlijkse bijdrage leveren vanaf € 500,00
t/m 2017.

Heeft u interesse en wilt u meer informatie neem dan contact op met de heer Christ Bierman,
mail: zodat hij met u de mogelijkheden kan bespreken.
TOP SPONSORS
  • Meadow Field
    Jo Van Schijndel
  • SP-Design
    Veeneman
  • Euro Joe
Meadow Field